Rydym yn rhoi tawelwch meddwl i wirfoddolwyr ledled Cymru gyda’n Cynllun Yswiriant Grŵp Cymunedol.

Gwyddom y gall cael y diogelwch yswiriant cywir fod yn ddrud, felly rydym wedi gweithio’n galed i wneud ein cynllun mor fforddiadwy â phosibl trwy gynorthwyo’r gost a dileu ein ffioedd gweinyddu.

Mae’r diogelwch yswiriant sylfaenol am ddim i grwpiau cymunedol ac sydd wedi eu ffurfio a’u cyfansoddi yn y 12 mis diwethaf.

Ar gyfer grwpiau sydd wedi bod yn weithredol am fwy na blwyddyn, rydym yn gofyn am gyfraniad o £50 neu £35 (yn dibynnu ar y dyddiad ymuno).

Mae Cadwch Gymru'n Daclus yn gofyn i grwpiau sydd mewn bodolaeth ers mwy na 12 mis am £70 ar gyfer cost yswiriant damweiniau personol ac atebolrwydd. Os gwnewch gais rhwng Mehefin a Rhagfyr byddwn yn gofyn am gyfraniad o £50 yn unig.

Gall cynlluniau yswiriant tebyg gan ddarparwyr eraill gostio tua £220 y flwyddyn a byddai’n well gennym ni pe byddech yn defnyddio eich adnoddau prin i wella eich amgylchedd lleol.

Os ydych yn chwilio am ddiogelwch wrth ddefnyddio llif gadwyn neu offer peiriannol eraill, yna gofynnir i chi dalu’r gost ychwanegol o £30.

Os oes angen diogelwch atebolrwydd cyhoeddus uwch ar unrhyw grŵp, gofynnir i chi dalu’r gost ychwanegol o £25.

Rydym bob amser yn hybu arfer gorau ac yn annog pob grŵp cymunedol i gael eu hyswiriant damweiniau personol ac atebolrwydd cyhoeddus eu hunain er mwyn cael diogelwch llawn pan fyddwch yn gweithio’n annibynnol.

Am fwy o wybodaeth, anfonwch e-bost at [email protected] neu ffoniwch 02920 256767.

Community group insurance

* Gwarentir y cynllun gan Ansvar Insurance ac mae ar gael i grwpiau gwirfoddol a chymunedol sydd yn gweithio gyda Chadwch Gymru’n Daclus.