Cymraeg

Os ydy'r biniau'n llawn, ewch â'ch sbwriel adref. 

Creu Straeon Nid Sbwriel

Rydym yn rhoi tawelwch meddwl i wirfoddolwyr ledled Cymru gyda’n Cynllun Yswiriant Grŵp Cymunedol.

Gwyddom y gall cael y diogelwch yswiriant cywir fod yn ddrud, felly rydym wedi gweithio’n galed i wneud ein cynllun mor fforddiadwy â phosibl trwy gynorthwyo’r gost a dileu ein ffioedd gweinyddu.

Mae’r diogelwch yswiriant sylfaenol am ddim i grwpiau cymunedol ac sydd wedi eu ffurfio a’u cyfansoddi yn y 12 mis diwethaf.

Ar gyfer grwpiau sydd wedi bod yn weithredol am fwy na blwyddyn, mae'r pris yn dechrau am £73.65 * am gost eich yswiriant damweiniau ac atebolrwydd personol.

Os ydych yn chwilio am ddiogelwch wrth ddefnyddio llif gadwyn neu offer peiriannol eraill, yna gofynnir am gost ychwanegol. 

Rydym bob amser yn hybu arfer gorau ac yn annog pob grŵp cymunedol i gael eu hyswiriant damweiniau personol ac atebolrwydd cyhoeddus eu hunain er mwyn cael diogelwch llawn pan fyddwch yn gweithio’n annibynnol.

Am fwy o wybodaeth, anfonwch e-bost at [email protected]

Community group insurance

* Gwarentir y cynllun gan Ansvar Insurance ac mae ar gael i grwpiau gwirfoddol a chymunedol sydd yn gweithio gyda Chadwch Gymru’n Daclus.