Mae’n bleser gan Cadwch Gymru’n Daclus gyflwyno Gohebyddion Ifanc i'r Amgylchedd (YRE) i Gymru.

Mae Gohebyddion Ifanc i'r Amgylchedd yn gystadleuaeth ryngwladol sy'n cynnig cyfle i newyddiadurwyr buddiol, rhwng 11-21 oed, ymchwilio broblemau amgylcheddol a chynnig atebion trwy adroddiadau ymchwiliol, newyddiaduriaeth ffotograffig neu fideo / ffilm. Mae'r Ymgyrch Litter Less yn fenter ar y cyd rhwng Sefydliad Cwmni Wrigley a Sefydliad dros Addysg Amgylcheddol. Ei nod yw lleihau sbwriel ac ysgogi newid hirdymor i agwedd pobl ifanc o amgylch y byd.

Rydym yn gwahodd myfyrwyr o ysgolion, colegau a sefydliadau ieuenctid yng Nghymru i gymryd rhan yn yr ymgyrch Llai Sbwriel a chynhyrchu darn newyddiadurol am faterion amgylcheddol sy'n gynyddol bwysig megis sbwriel morol. Bydd pob ymgais yn cynhyrchu darn o newyddiaduriaeth ymchwiliol ynglŷn â phroblem sbwriel leol ac yna’n rhannu’r canlyniadau gyda’u cymuned a ‘chwaer’ sefydliad rhyngwladol.

Dyddiad cau am ceisiau - 9 Mawrth 2018

Eisiau hysbrydoliaeth? Gweler y fideo tanoYoung Reporters for the Environment