Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Yng Nghymru rydym yn cynnal Ymgyrch Rhyngwladol Litter Less Eco-Sgolion sydd yn ceisio addysgu pobl ifanc ar faterion sbwriel ac yn annog gweithgareddau sydd yn codi ymwybyddiaeth ac ymgysylltu cymunedol. 

Cydlynir yr ymgyrch gan Eco-Sgolion Rhyngwladol a'i noddi gan Mars Wrigley.

  • Beth ydych chi'n ei feddwl am sbwriel ar eich strydoedd?
  • Beth hoffech chi i bobl ei wneud amdano?
  • Pa neges Di Sbwriel yr hoffech ei hanfon i'ch cymuned leol?

Rhowch gynnig ar ein cystadleuaeth ddiweddaraf a chymerwch yr her Di Sbwriel, defnyddiwch lais eich disgyblion i wella’r amgylchedd a chael cyfle i ennill cyfarpar codi sbwriel rhagorol ar gyfer eich ysgol!

Yn y gystadleuaeth hon rydym yn gofyn i ddisgyblion fod yn dditectifs sbwriel a chodi ymwybyddiaeth o’u canfyddiadau. Gall disgybl unigol, grŵp o ddisgyblion, dosbarth neu hyd yn oed yr ysgol gyfan dderbyn yr her!  Gall eich ysgol gyflwyno mwy nag un cais.

Rydym yn rhoi gwobrau i’r negeseuon cymunedol gorau rydym yn teimlo y bydd yn cael effaith.

Yr hyn sydd angen i chi ei wneud:

  • Archwiliwch yr ardal tu mewn ac o amgylch tir eich ysgol! Cwblhewch yr arolwg sbwriel syml (ar ffurflen y gystadleuaeth) a rhowch wybod i ni pa fathau o sbwriel yr ydych wedi eu darganfod.
  • Crëwch gynllun gweithredu ar sbwriel y gellir ei ddatblygu yn eich ysgol i wella’r hyn yr ydych wedi ei ganfod.
  • Crëwch neges ar gyfer eich cymuned sydd yn codi ymwybyddiaeth o faterion sbwriel – datblygwch rywbeth fydd yn gwneud i bobl wrando ar yr hyn sydd gennych i’w ddweud! Efallai y byddwch eisiau pwysleisio peryglon sbwriel i fywyd gwyllt neu godi ymwybyddiaeth o’r mathau o sbwriel yr ydych wedi dod o hyd iddynt.  Cofiwch ddefnyddio canfyddiadau eich arolwg i’ch helpu i ganfod ffeithiau ar-lein.  Defnyddiwch lais eich disgyblion i wneud gwahaniaeth a gwneud i bobl feddwl!  Cofiwch, os yw eich neges yn dda bydd mwy o siawns o ennill gwobr.  Gallwch gyflwyno un brif neges o'ch ysgol neu ddewis hyd at 5 neges arall i'w hanfon. 
  • Yn olaf, cyflwynwch lun y gallwn ei ddefnyddio i dynnu sylw at eich gweithgareddau - byddwch mor greadigol ag y dymunwch! Noder, os ydych yn cynnwys pobl yn eich llun, mae’n rhaid eu bod wedi rhoi caniatâd.

 

I Wneud Cais:

Lawrlwythwch Ffurflen Cystadleuaeth Her Di Sbwriel ac ebostiwch eich gwybodaeth yn ôl at [email protected] erbyn 18 Mehefin 2021 (estynnwyd o 28 Mai)

Ffurflen Cystadleuaeth Her Di Sbwriel

Litterless