Cymraeg

Parhewch â'ch gweithgareddau Eco-Sgolion

Eco-Sgolion Adref

Yng Nghymru rydym yn cynnal Ymgyrch Rhyngwladol Litter Less Eco-Sgolion sydd yn ceisio addysgu pobl ifanc ar faterion sbwriel ac yn annog gweithgareddau sydd yn codi ymwybyddiaeth ac ymgysylltu cymunedol. 

Cydlynir yr ymgyrch gan Eco-Sgolion Rhyngwladol a'i noddi gan Mars Wrigley.

Mae Eco-Sgolion Cymru wedi rhedeg yr ymgyrch ers sawl blwyddyn ac wedi gweithio gyda dros gant o ysgolion yn eu cefnogi i ddefnyddio llais eu disgyblion, cynnal diwrnodau gweithredu sbwriel a gwastraff a chodi ymwybyddiaeth yn eu hysgol a'u cymuned i annog newid ymddygiad cadarnhaol.

Eleni rydym am fynd â'r ymgyrch ymhellach ac rydym yn gwahodd pob ysgol yng Nghymru i gymryd rhan a lledaenu ein negeseuon Di Sbwriel!

Cystadleuaeth #LitterlessTogether

Anogwch eich disgyblion gartref neu yn yr ysgol i gymryd rhan yn Heriau cyntaf erioed Litter Less y DU ac Iwerddon!

Llawer o hwyl, gwobrau gwych a gellir defnyddio’r holl waith fel tystiolaeth Eco-Sgolion ar gyfer eich baner nesaf!

Bydd enillwyr yng Nghymru’n cael cyfle i ennill offer codi sbwriel rhagorol ar gyfer eich ysgol a bydd enillwyr y gystadleuaeth gyfan yn cael cyfle i ennill eu CODWR SBWRIEL AUR eu hunain ac yn cael gwahoddiad i noson wobrwyo rithiol!

Poster Cystadleuaeth #LitterlessTogether

Litterless