Cymraeg

Ymunwch â Caru Cymru - mudiad newydd i ddileu sbwriel a gwastraff

Caru Cymru

Mae’r Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion yn ôl ar gyfer 2021 ar gyfer yr holl ysgolion hynny sydd yn teimlo eu bod yn gallu cymryd rhan a bod yn rhan o’r fenter miliwn o filltiroedd.  

Gall Eco-Sgolion ddefnyddio gweithgaredd Gwanwyn Glân Cymru fel tystiolaeth wrth wneud cais am y Faner Werdd sydd yn cael ei chydnabod yn rhyngwladol.

Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan...


Great Big School Clean