Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Mae’r Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion yn ôl ar gyfer yr holl ysgolion hynny sydd yn teimlo y gallant gymryd rhan a bod yn rhan o’r fenter miliwn o filltiroedd. 

Eleni, rydym yn gofyn i chi addo faint o funudau ac oriau y bydd eich ysgol yn eu treulio yn codi sbwriel.  Gan ddefnyddio cyflymder cerdded araf o dair milltir yr awr, byddwn wedyn yn cyfrifo sawl milltir yr ydych wedi eu cerdded.  Os bydd 250,000 o bobl ar draws y DU yn addo codi sbwriel am awr ac ugain munud yr un, byddwn wedi teithio miliwn o filltiroedd – y pellter i’r Lleuad a nôl … ddwywaith.

Addewid i godi sbwriel

Adnoddau defnyddiol

I’ch helpu ar eich taith codi sbwriel, rydym wedi dylunio canllaw defnyddiol i roi syniadau, ysbrydoliaeth a chyngor i chi gynllunio ymgyrch glanhau yn ddiogel.  Peidiwch anghofio, mae cymryd rhan yn yr YYmgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion yn dystiolaeth ragorol wrth wneud cais am eich Baner Werdd Eco-Sgolion!

Lawrlwytho’r canllaw i ysgolion

Cwis gwir neu anwir sbwriel

Facebook
Lawrlwythiwch

Trydar
Lawrlwythiwch

Instagram sgwar
Lawrlwythiwch

Stori Instagram
Lawrlwythiwch

Great Big School Clean 2021