Yn galw ar yr holl Eco-Sgolion! Cymerwch ran yn Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion 2019!

Rydym yn annog ysgolion i gymryd rhan yn Ymgyrch Mawr Glanhau Ysgolion, fel rhan o Wanwyn Glân Cymru eleni.

Gallwch gynnal ymgyrch glanhau (neu sawl un) unrhyw bryd rhwng 22 Mawrth – 23 Ebrill, ond mae ysgolion ar draws y DU yn cael eu hannog i ymuno â diwrnod o weithredu ar 22 Mawrth.

Pam cymryd rhan?

Gall ymgyrchoedd glanhau fod yn hwyl a rhoi boddhad. Gall disgyblion wneud gwahaniaeth cadarnhaol i’w hardal leol a’r byd y maent yn byw ynddo, gan greu cysylltiadau cadarn â’r gymuned leol a chodi ymwybyddiaeth amgylcheddol.

Mae codi sbwriel yn rhoi cyfleoedd ar gyfer dysgu gyda chysylltiadau â’r Cwricwlwm a gall gyfrif tuag at wobr Baner Werdd Eco-Sgolion.

Enillwch dalebau ar gyfer eich ysgol

Trwy gytuno i gymryd rhan yn Ymgyrch Glanhau Ysgolion Prydain Fawr, gallai eich ysgol ennill gwerth £1,000 o dalebau Wilko.

Yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw cofrestru manylion eich digwyddiad  a chadarnhau eich bod eisiau cymryd rhan yn y gystadleuaeth (a gynhelir gan ein cyfeillion yn Cadwch Brydain yn Daclus).

Cofrestrwch manylion eich digwyddiad 

Adnoddau i’ch helpu i gynllunio a hyrwyddo eich digwyddiad

Mae canllaw Ymgyrch Fawr Glanhau Ysgolion wedi ei ddylunio i roi syniadau, ysbrydoliaeth a chyngor i’ch disgyblion ar gyfer eu hymgyrch glanhau.

Canllaw Ymgyrch Fawr Glanhau Ysgolion

Lawrlwythwch ac argraffwch bosteri Ymgyrch Fawr Glanhau Prydain Fawr

Posteri

Poster Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion
Poster - Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion - y gellir ei olygu

Adnoddau cyfryngau cymdeithasol

Ar gyfer Facebook
Ar gyfer Trydar
Ar gyfer Instagram

    Rhannwch ar y cyfryngau cymdeithasol – @ecoschoolswales #gwanwynglâncymru

    Great Big School Clean 2019