Yn galw ar yr holl Eco-Sgolion! Cymerwch ran yn Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion 2020!

Ymunwch ag Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion ar ein diwrnod gweithredu cenedlaethol ar ddydd Gwener 20 Mawrth. Hoffem weld pob ysgol allan ar 20 Mawrth yn sefyll gyda’i gilydd ac yn datgan nad yw sbwriel yn dderbyniol.

Er ein bod yn annog ysgolion i gymryd rhan ar y diwrnod gweithredu, cynhelir yr ymgyrch rhwng 20 Mawrth a 13 Ebrill 2020 ar draws y DU. Cynhelir yr ymgyrch yn ystod gwylia Pasg eleni er mwyn i rieni, neiniau a theidiau a gwarcheidwaid allu cymryd rhan! Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y canllaw Ymgyrch Mawr i Lanhau Ysgolion. 

Pam cymryd rhan?

Gall ymgyrchoedd glanhau fod yn hwyl a rhoi boddhad. Gall disgyblion wneud gwahaniaeth cadarnhaol i’w hardal leol a’r byd y maent yn byw ynddo, gan greu cysylltiadau cadarn â’r gymuned leol a chodi ymwybyddiaeth amgylcheddol.

Mae codi sbwriel yn rhoi cyfleoedd ar gyfer dysgu gyda chysylltiadau â’r Cwricwlwm a gall gyfrif tuag at wobr Baner Werdd Eco-Sgolion.

Trwy gofrestru eich digwyddiadau codi sbwriel rhwng 20 March a 13 Ebrill bydd cyfle hefyd i’ch ysgol ennill gwerth £1,000 o dalebau Wilko!

Cofrestrwch eich digwyddiad 

Adnoddau i'ch helpu chi i gynllunio a hyrwyddo'ch digwyddiad

Dyma adnoddau i’ch helpu i gynllunio a hyrwyddo eich digwyddiad. Rhannwch ar y cyfryngau cymdeithasol a tagiwch @ecoschoolswales #gwanwynglâncymru #gbspringclean

Mae ein canllawiau Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion wedi'u cynllunio i roi syniadau, ysbrydoliaeth a chyngor i'ch disgyblion ar gyfer eu glanhau.

Canllaw Ysgol Gynradd Canllaw Ysgol Uwchradd 

Cyfryngau cymdeithasol

Am Facebook
Am Trydar
Am Instagram 

Posteri

Poster plaen
Poster all ei olygu

Llythyrau i'w hanfon at eich AC neu AS lleol, ysgolion neu fusnesau cyfagos

Templed llythr AC/AS

Templed llythr busnes

Templed llythr ysgol cyfagos


Great Big School Clean