Mae’n syml – rydym eisiau diogelu ein coedwrych a’u gwneud yn bwysig unwaith eto.

Maent yn rhan hanfodol o’n tirwedd, ond maent mewn perygl o gael eu hesgeuluso, eu niweidio a’u dileu. Rydym yn gweithredu i atal y dirywiad hwn.

Gan weithio mewn partneriaeth â Choed Cadw, gyda chymorth gan y Gronfa Loteri Fawr, rydym wedi datblygu Prosiect Y Goedwig Hir.

Gyda’n gilydd, byddwn yn gweithredu’n ymarferol – gan recriwtio miloedd o wirfoddolwyr i blannu 100,000 o goed a gwella tua 120,000m o goedwrych.

Byddwn hefyd yn helpu i ddatblygu ffyrdd newydd i bobl arolygu a chofnodi coedwrych yn eu hardal nhw.

Gwelir ein map i weld ble rydym yn gyflwyno’r prosiect ag ewch i wefan Y Goedwig Hir am fwy o wybodaeth

I ganfod mwy, cysylltwch â Shane Hughes

Long Forest