Rydym yn falch o redeg rhaglen y Faner Las yng Nghymru – eco-label byd-enwog y mae miliynau o bobl ar draws y byd yn ymddiried ynddo.

Mae 50 o Faneri Glas, y nifer uchaf erioed, yn hedfan yng Nghymru, gyda 45 o draethau, tri marina a dau gwmni teithiau cychod yn dathlu llwyddiant rhyngwladol.

Y Sefydliad Addysg Amgylcheddol (FEE) sydd yn berchen ar raglen y Faner Las, gyda thros 4,000 o safleoedd blaenllaw mewn bron 50 o wledydd. 

Pam mae gwobr y Faner Las mor bwysig? Mae’n helpu i osod safonau uchel ar gyfer traethau, marinas a chwmnïau teithiau cychod.  Gan fod gymaint o gymunedau yn dibynnu ar dwristiaeth yng Nghymru, mae’r Faner Las yn warant i ymwelwyr eu bod wedi dod i gyrchfan o ansawdd uchel.

Dewch o hyd i’ch hoff Faner Las ar ein map

Categorïau’r Faner Las

Dechreuodd y Faner Las ym 1987 gydag un traeth; ers hynny, mae’r rhaglen wedi datblygu i gynnwys marinas a chwmnïau teithiau cychod.

Mae gan bob categori ei set benodol o feini prawf sydd yn rhaid eu bodloni i gael y wobr flaenllaw hon.

I wneud cais am Faner Las neu i gael mwy o wybodaeth, anfonwch e-bost at Dîm Arfordir Cadwch Gymru’n Daclus yn [email protected] 

Blue Flag