Helpu pobl ledled Cymru i fod yn gyfrifol am eu hamgylchedd.

Mae Trefi Taclus yn fenter gymunedol a ariennir gan Lywodraeth Cymru a chaiff ei rhedeg gan Cadwch Gymru’n Daclus.

Ei chenhadaeth? Helpu pobl i fod yn gyfrifol am eu hamgylchedd er mwyn ei gynnal a’i wella ym mha ffordd bynnag sydd yn addas iddyn nhw!

Ble bynnag y byddwch yng Nghymru, bydd Swyddog Prosiect Cadwch Gymru’n Daclus yn gweithio yn eich ardal chi, rhywun sydd eisiau mynd i’r afael â phob math o brosiectau amgylcheddol fel prosiectau glanhau, plannu, tyfu bwyd a thrawsnewid ardaloedd er mwyn i bawb eu mwynhau. Tidy Towns

Rydym yn gweithio gyda miloedd o bobl ledled Cymru drwy ein rhaglen Trefi Taclus:

“Mae hyn yn peth newydd i ni, felly gyda chymorth Cadwch Gymru’n Daclus, rydym yn gallu mynd ati I helpu wella ein ardal. Rydyn ni wedi sylwi gostyngiad mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol ers i ni ddechrau hefyd felly mae’r cymuned yn teimlo’n fwy ddiogel ac yn lle well i fyw ynddi.”

June White, gwirfoddolwr ym Mlaenau Gwent.

“Mae’n Trefi Taclus yn â grwpiau ynghyd i rannu gwybodaeth ac yn annog dinasyddion i gymryd rhan ewn prosiectau sydd yn gwella’r amgylchedd i bawb.”

Joy Powell, Coleg Merthyr Tudful

“Mae wedi bod yn gyfle i bobl ifance a phobl sydd wedi eu heithrio o gymdeithas i gymryd rhan mewn gweithgareddau ystyrlon, gweld y canlyniad a theimlo’n falch o’u gwaith.”

Rowan Hodgkinson, Digartref Ynys Mon

I gymryd rhan, cysylltwch â ni neu darganfyddwch lle mae grwpiau ac Arwyr Sbwriel ar ein map Trefi Taclus.