Trefi Taclus oedd ein rhaglen gymunedol flaenllaw a gynhaliwyd rhwng 2008 a 2019.

Gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru a’n partneriaid awdurdod lleol, cefnogwyd dros 3,000 o grwpiau cymunedol a gweithiwyd gyda 30,000 o wirfoddolwyr y flwyddyn ar gyfartaledd, wnaeth dreulio 1.68 miliwn o oriau o’u hamser eu hunain yn gofalu am yr amgylchedd.

Gyda’n gilydd, cynhaliwyd 83,000 o ymgyrchoedd glanhau, 8,300 o weithgareddau gwella mynediad, cefnogwyd 10,000 o welliannau i ardaloedd tyfu bwyd, a gweithredwyd i hybu bioamrywiaeth 14,500 o weithiau.

Er i Drefi Taclus ddod i ben yn swyddogol ym mis Mawrth 2019, rydym yn parhau i gynorthwyo cymunedau i gymryd cyfrifoldeb dros eu hamgylchedd lleol.

Infographics o ein hardorddiad Ein Heffaith (Rhagfyr 2018)

Tidy Towns