Yn galw holl grwpiau, busnesau, ysgolion a sefydliadau ledled Cymru!

Fis Medi, bydd Cadwch Gymru’n Daclus yn gofyn i chi gymryd rhan, Byddwch yn falch a Thacluswch i helpu i lanhau Cymru fel rhan o un o ymgyrchoedd glan mwyaf y Wlad!

Bydd Tacluswch, wedi ei gefnogi gan Bartneriaid Ewropeaidd Coca-Cola, yn para drwy gydol mis Medi a fydd yn gyfle i bobl o bob oedran i wirfoddoli ac i ddod gyda'i gilydd i helpu i dacluso eu cymunedau.

Sut i gymryd rhan

Cofestrwch ddigwyddiad eich hun fan hyn!

Gall busnesau hefyd ddangos eu cefnogaeth i Dacluswch trwy noddi digwyddiad glanhau proffil uchel. Am fwy o wybodaeth e-bostiwch [email protected]

Ein gwestai arbennig ar gyfer yr ymgyrch yw Simon yr Wylan, sy’n helpu i atgoffa pobl bod angen iddynt fod yn gyfrifol am eu sbwriel a’u bwyd gwastraff bob amser fel na fydd Simon a’i ffrindiau’n cael y bai am y llanast! Chwiliwch am #DontFeedSimon ar Twitter

Adnoddau defnyddiol

Tacluswch gyda ni yn fis Medi!

Be Tidy

Noder, mae manylion y digwyddiadau ar y map isod yn ymddangos yn yr iaith y cawsant eu cofrestru. Os hoffech fwy o wybodaeth yn Gymraeg, cysylltwch â betidy@keepwalestidy.cymru