Noder, gall yr holl ddigwyddiadau newid a chaiff manylion eu hychwanegu yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno.

Nid yw'r map hwn yn cael ei ddiweddaru'n awtomatig, felly arhoswch wrth i ni brosesu'ch cofrestriad.

Mae gwybodaeth am ddigwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith y cafodd ei chofrestru. Ac wrth gwrs, gall pob digwyddiad newid. Cysylltwch â [email protected] os oes gennych ymholiad neu os ydych chi am ymuno â digwyddiad cyhoeddus.

Find a clean-up near you