Sbwriel sy’n ymwneud ag ysmygu yw’r math mwyaf cyffredin o sbwriel ar strydoedd Cymru, a bonion sigaréts yw’r eitem fwyaf helaeth o bell ffordd.

Er bod bonion sigaréts yn fach, yn ôl y gyfraith maen nhw’n dal i gyfri fel sbwriel. Mae eu maint bach yn ei gwneud yn anodd ac yn ddrud i’w glanhau, a hefyd yn golygu eu bod yn cael eu cludo’n hawdd i’n dyfrffyrdd ac i’r arfordir gan wynt a dŵr. Nid yn unig ydyn nhw’n cynnwys gwenwyn sy’n llygru ein dyfroedd, ond mae bywyd gwyllt yn gallu eu camgymryd am fwyd, a all fod yn angheuol. Dydy hidlwr sigaréts ddim yn pydru. Maent wedi’u gwneud allan o blastig felly maen nhw’n aros yn yr amgylchedd am amser maith.

Darllenwch ein papur ar Sbwriel sy’n Ymwneud ag Ysmygu i weld beth sy’n cael ei wneud i daclo’r broblem a sut y gallwn weithredu i wella pethau er lles ein hiechyd, ein bywyd gwyllt a’n hamgylchedd.

Papur Sbwriel sy’n Ymwneud ag Ysmygu

Smoking-related litter