Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn cydlynu Gwobrau’r Faner Las yng Nghymru ac yn gweithio’n helaeth gyda’n partneriaid i sicrhau arfordir a glan môr glân, gwyrdd ac o ansawdd uchel.

Amcangyfrifwyd bod tua 80% o weddillion morol o ffynonellau ar y tir a’r 20% sydd yn weddill o ffynonellau cefnfor ac mae’r CU yn amcangyfrif bod dros 5 miliwn o ddarnau o blastig yn mynd i mewn i’r cefnforoedd bob dydd o’r tir. Er mwyn mynd i’r afael â sbwriel morol, mae’n hanfodol edrych ar ein hymddygiad yn ymwneud â sbwriel a gwastraff a deall llwybrau sbwriel i mewn i’n hamgylcheddau dŵr.

Yn y papur gweithredu ar bolisi hwn, rydym yn ystyried effaith a’r atebion posibl ar gyfer mynd i’r afael â ffynonellau sbwriel morol o’r tir.

Sbwriel Morol - Adolygiad Ymchwil Academaidd

Rheoli sbwriel yng Nghymru

Crynodeb o Ymchwil Sbwriel Môr Yng Nghymru

Marine litter