Os oes angen i chi waredu dogfennau papur cyfrinachol - naill ai’n rheolaidd neu bob nawr ac yn y man - gallwch roi hwb i’ch cymwysterau amgylcheddol ac arbed arian trwy ddefnyddio ein gwasanaeth, wedi ei gyflwyno mewn partneriaeth â Taclus Confidential Ltd.

Ni fyddwch yn ymrwymo i gontract hirdymor (oni bai eich bod eisiau pris wedi ei warantu), ac nid oes angen tynnu clipiau papur na styffylau, na thynnu dogfennau allan o ffeiliau neu ffolderi cardfwrdd.

Byddwn yn casglu eich dogfennau, felly ni fydd yn rhaid i chi wneud unrhyw godi na llwytho.

Bydd eich dogfennau papur cyfrinachol yn cael eu dinistrio’n ddiogel yn unol â safonau Ewropeaidd, ac yna caiff y gwastraff ei ailddefnyddio i greu tywelion papur.

Trwy ddefnyddio ein gwasanaeth, byddwch yn codi arian hanfodol i’n helpu ni i wneud ein gwaith mewn cymunedau ar draws y wlad; byddwch yn cefnogi cwmni Cymreig a’i staff lleol, a bydd eich cwmni’n elwa trwy arbed ar gostau.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â [email protected] neu ffoniwch 029 2025 6767.

Rydym hefyd yn helpu sefydliadau ac ysgolion ar draws Cymru i gael gwared ar offer TG a thrydanol diangen yn gyfrifol

Ailgylchu TG

Paper shredding