Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Mae llygredd dŵr yn broblem fawr yng Nghymru. Mae Pysgodyn Melyn yn helpu trwy godi ymwybyddiaeth o ffynonellau llygredd ac ansawdd dŵr yn eich nentydd, afonydd, llynnoedd neu byllau lleol.

Mae Pysgodyn Melyn yn weithgaredd addysgol sydd yn dangos y niwed a achosir trwy arllwys olew, paent, toddyddion, cemegau neu ddŵr budr i lawr cwteri priffyrdd neu draeniau arwyneb. Bydd y draeniau hyn, yn y pen draw, yn mynd i mewn i ddyfrffyrdd a gall arllwys hylifau gwastraff gael effaith ddifrifol ar eich amgylchedd lleol.

Mae Pysgodyn Melyn yn syml iawn. Mae gwirfoddolwyr yn nodi draeniau gan ddefnyddio’r stensil Pysgodyn Melyn a chodir ymwybyddiaeth yn lleol trwy ddosbarthu taflenni ac arddangos posteri.

Mae Pysgodyn Melyn, a ariannwyd yn flaenorol gan Lywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru, wedi cael ei gyflwyno gan Cadwch Gymru’n Daclus er 2012 mewn ardaloedd lle mae angen codi ymwybyddiaeth am ansawdd dŵr. Ar hyn o bryd, rydym yn cyflwyno gweithgareddau yn y Fenni, wedi eu hariannu gan Bags of Help Tesco, ac yn Nhorfaen, wedi ei hariannu gan Gyfoeth Naturiol Cymru a Sefydliad Morrisons.

Yellow Fish