Rydym yn annog ysgolion a grwpiau cymunedol i gymryd rhan mewn ymgyrch i wella ansawdd dŵr yn eich afon lleol.

Nod Pysgodyn Melyn, a ariennir gan y Llywodraeth Cymru, yw ceisio atal pobl rhag arllwys olew, paent, sylweddau neu gemegau i ddŵr arwyneb neu gwteri ar ochr y ffordd.

Nid oes llawer o bobl yn ymwybodol bod unrhyw beth sy’n cael ei arllwys i mewn i’r draeniau hyn yn llifo i mewn i afonydd, nentydd a’r môr. Gall swm bach iawn niweidio’r amgylchedd dŵr, gan wenwyno pysgod a bywyd gwyllt a mygu planhigion.

Mae ysgolion, grwpiau cymunedol a busnesau yn helpu i godi ymwybyddiaeth o lygredd dŵr trwy roi arwyddion Pysgod Melyn ar ddraeniau. Felly edrychwch am y Pysgodyn Melyn a rhowch wybod i ni ar Twitter neu Facebook pan fyddwch yn gweld un yn eich cymdogaeth chi - #YellowFish Yellow Fish