Cymraeg

Os ydy'r biniau'n llawn, ewch â'ch sbwriel adref. 

Creu Straeon Nid Sbwriel

Ni yw Cadwch Gymru’n Daclus – yr elusen sydd yn gweithio ar draws Cymru i ddiogelu ein hamgylchedd nawr ac i’r dyfodol.

Gwyddom fod amgylchedd o ansawdd uchel yn bwysig i bobl ac y gall y buddion gael effaith fawr ar ein cymunedau, iechyd a lles a’r economi.

Rydym yn gweithredu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ac mae ein gwaith yn amrywiol iawn! Rydym yn gweithredu’n ymarferol, yn cyflwyno addysg amgylcheddol, hyfforddiant, gwasanaethau busnes ac atebion amgylcheddol ar hyd a lled Cymru.

Rydym yn helpu i osod safonau uchel ar gyfer parciau, traethau, marinas a thwristiaeth yng Nghymru trwy ein hystod o wobrau rhyngwladol yn ogystal â bod yn arbenigwyr polisi ac ymchwil yn ein maes.

Yn Cadwch Gymru’n Daclus rydym:

  • Yn gweithredu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol
  • Yn gwneud pobl yn ganolog ym mhopeth a wnawn
  • Yn amddiffyn ein hamgylchedd nawr ac i’r dyfodol

Rydym yn gwneud hyn i gyd am un rheswm – ein gweledigaeth yw i ofalu am Gymru a’i gwneud yn hardd er mwyn i bawb allu ei mwynhau.

Strategaeth Cadwch Gymru’n Daclus 2017-2020

Darllen ein dyheadau ar gyfer Cymru hardd 2016-2020

Who we are