Ni yw Cadwch Gymru’n Daclus – yr elusen sydd yn gweithio ar draws Cymru i ddiogelu ein hamgylchedd nawr ac i’r dyfodol.

Gwyddom fod amgylchedd o ansawdd uchel yn bwysig i bobl ac y gall y buddion gael effaith fawr ar ein cymunedau, iechyd a lles a’r economi.

Rydym yn gweithredu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ac mae ein gwaith yn amrywiol iawn! Rydym yn gweithredu’n ymarferol, yn cyflwyno addysg amgylcheddol, hyfforddiant, gwasanaethau busnes ac atebion amgylcheddol ar hyd a lled Cymru.

Rydym yn helpu i osod safonau uchel ar gyfer parciau, traethau, marinas a thwristiaeth yng Nghymru trwy ein hystod o wobrau rhyngwladol yn ogystal â bod yn arbenigwyr polisi ac ymchwil yn ein maes.

Ein gwerthoedd fel Cadwch Gymru'n Daclus yw:

  • i weithredu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol
  • i roi pobl wrth galon popeth a wnawn
  • i warchod ein hamgylchedd ar gyfer heddiw a'r dyfodol

Rydym yn gwneud hyn i gyd am un rheswm – ein gweledigaeth yw i ofalu am Gymru a’i gwneud yn hardd er mwyn i bawb allu ei mwynhau.

Strategaeth Cadwch Gymru’n Daclus 2017-2020

Darllen ein dyheadau ar gyfer Cymru hardd 2016-2020

Who we are