Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Rydym eisiau diogelu ein ffynhonnau a’n ffrydiau sanctaidd, gan godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd eu rôl yn ein treftadaeth.

Fel gwledydd Ewropeaidd eraill, rydym yn ffodus o gael nifer fawr o ffynhonnau sanctaidd a ffrydiau cysegredig.  Yn anffodus, mae llawer o safleoedd – a fu unwaith yn leoliadau ar gyfer pererindodau, addoli a gwellhad – wedi cael eu hesgeuluso ac wedi dadfeilio.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â’r awdur, Phil Cope, Sanctaidd, ArtStation, ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i newid hyn.

Gyda chymorth Ymddiriedolaeth Bannau Brycheiniog, rydym yn mapio safleoedd allweddol ac yn crynhoi gwybodaeth a lluniau gan y gymuned leol.

Gyda’n gilydd, rydym eisiau cydgrynhoi hanes ffynhonnau a ffrydiau ym Mannau Brycheiniog, gan ddathlu eu hanes a’u traddodiadau.

Dyma gam cyntaf prosiect yr ydym yn ei ddatblygu ar draws Cymru. I ganfod mwy, cysylltwch â Alexander Makovics

Living Wells Project