Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Mae Lesley Jones wedi bod yn Brif Weithredwr ar Cadwch Gymru’n Daclus ers 2010.

Cyn ymuno â Cadwch Gymru’n Daclus, gweithiodd Lesley i Ganolfan Cydweithredol Cymru wrth gefnogi busnesau cymunedol gyda ddatblygiadau cynaliadwy ac hi wnaeth arwain ar gwaith ddatblygu Strategaeth Cymorth Fentrau Cymdeithasol gyda Llywodraeth Cymru.

Mae Lesley yn eistedd ar nifer o Fyrddau a Phwyllgorau gan gynnwys rol fel Is-Gadeirydd Cymdeithas Undebau Credyd Prydain, penodiad cyhoeddus ar Grwp Ymgynghorol Cynhwysiant Ariannol Llywodraeth Cymru ac mae Lesley yn aelod ar banel o’r enw Co-operatives UK New Ventures. Roedd hi hefyd, tan ddiweddar, yn aelod a Chadeirydd ar Fwrdd Tai Casnewydd.

Cafodd Lesley ei hethol fel Llywydd y Sefydliad ar gyfer Addysg Amgylcheddol (FEE) ym mis Medi 2016 a cyn hynny mi roedd yn eistedd fel Is-Lywydd. Mae FEE yn corff anllywodraethol byd-eang, sefydlwyd yn 1981 i hyrwyddo datblygiadau cynaliadwy drwy addysg amgylcheddol. Cynrychiolodd Lesley FEE yng Nghynadledd y Byd UNESCO yn Nagoya, Siapan yn 2014 ac yn fwy diweddar mewn seminar UNESCO yn COP 21.

 Our Chief Executive