Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Mae Caru Cymru yn fudiad cynhwysol sydd yn cael ei arwain gan Cadwch Gymru’n Daclus a phartneriaid awdurdodau lleol i ddileu sbwriel a gwastraff. 

Rydym yn falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth â phob awdurdod lleol yng Nghymru, tîm newid ymddygiad Prifysgol Caerdydd a Llywodraeth Cymru.

Ein nod yw annog sefydliadau ar draws y wlad i rannu eu gwybodaeth a’u hadnoddau sydd yn ysgogi mudiad Caru Cymru.

Trwy ddod ynghyd i greu amgylchedd glân a diogel, gallwn greu cymunedau cryfach, iachach a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’n planed.

Caru Cymru partners