Ni allwn wneud hyn ar ein pen ein hunain…

Mae cymorth gan ein partneriaid strategol yn ein galluogi i barhau i gyflwyno rhaglenni a phrosiectau ar draws Cymru sydd yn helpu i ddod â phobl ynghyd, newid ymddygiad a gwella ein hamgylchedd.

Helping Hand Environmental

Mae Helping Hand Environmental yn gynhyrchydd offer llaw clirio sbwriel cynaliadwy yn y DU.

Maent yn bartner ymgyrch gweithredol i Gadwch Gymru’n Daclus er 2009 ac yn cynnig gwasanaeth unigryw a phersonol gan sicrhau bod gan bob cwsmer yr offer cywir ar gyfer eu tasg a’u cyllideb.

Ar gyfer pob offeryn codi sbwriel sy’n cael ei archebu trwy Helping Hand, maent yn cyfrannu canran o bob gwerthiant yn ôl i Gadwch Gymru’n Daclus er mwyn i ni barhau i gefnogi gwirfoddolwyr sy’n gofalu am eu cymunedau.

Canfod mwy am Helping Hand Environmental

Rydym yn gweithio gyda busnesau a sefydliadau eraill ar ystod o brosiectau a mentrau. O hybu cwpanau coffi amldro i ailfuddsoddi arian y tâl am fagiau plastig yn yr amgylchedd. Gallwch ganfod mwy yn yr adran cymorth busnes 

Our partners