Cymraeg

Ymunwch â Caru Cymru - mudiad newydd i ddileu sbwriel a gwastraff

Caru Cymru

Os ydych chi’n gallu rhoi cymorth ariannol i’n gwaith, mae sawl ffordd y gallwch chi gymryd rhan.

Noddi Arwr Sbwriel – Mae gan Cadwch Gymru’n Daclus fyddin o Arwyr Sbwriel ledled y wlad, mae’r rhain yn unigolion sy’n mynd allan yn rheolaidd i gasglu sbwriel ar eu strydoedd. Rydym ni’n eu cynorthwyo drwy roi cyfarpar a chyngor iddynt. Noddi Arwr Sbwriel o £150

Noddi’r broses o sefydlu grŵp newydd – mae Cadwch Gymru’n Daclus yn cefnogi ac yn cynghori grwpiau cymunedol ledled y wlad. Gallai eich cefnogaeth helpu i ddarparu cyfarpar i grŵp newydd a sefydlu eu hunain gyda chymorth eu swyddog prosiect lleol. Cost o £700

Noddi hyb casglu sbwriel newydd – mae hybiau casglu sbwriel cymunedol Cadwch Gymru’n Daclus yn caniatáu i unigolion a grwpiau fenthyg offer a chael cyngor a chymorth i gasglu sbwriel yn eu hardal. Y gost o gefnogi canolfan gymunedol yw £1,500.

Cysylltwch â ni i ddysgu mwy - [email protected] neu 07824 504790

Sponsor Keep Wales Tidy