Mae noddi rhaglen neu digwyddiad gyda Gymru’n Daclus yn ffordd wych i roi hwb i broffil eich cwmni ac yn ffordd da i ddangos eich bod wir yn poeni am yr amgylchedd ac eisiau helpu cymenedau yng Nghymru.

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn rhedeg ystod o raglenni rhyngwladol yn ogystal â ymgyrchoedd cenedlaethol gan taro gynulleidfaiedd ledled Cymru. Rydym yn falch i fod wedi gweithio gyda sefydliadau ar gymysgedd o ymgyrchoedd rhanbarthol, cenedlaethol a ledled y DU.

Meddai Tim Davies, Prid Swyddog Gweithredu Fferylliaeth Well:

Mae Well wrth ei bodd ac yn falch o gefnogi gwaith gwerthfawr Cadwch Gymru’n Daclus i wella’r amgylchedd lleol ar gyfer ein cwsmeriaid a’r ardaloedd lle mae ein gwasanaethau. Fel cwmni sy’n gofalu’n fawr am ein rol ni o fewn cymunedau, rydym yn croesawu’r cyfle i roi yn ol ac i medru gwneud gwahaniaeth.

Byddwn yn gweithio gyda chi i sicrhau bod eich nawdd yn arwain at cyhoedd da, mwy o ymwybyddiaeth o’ch brand yn ogystal â sicrhau eich bod chi’n cwrdd â’ch thargedau amgylcheddol a CSR mewn ffordd hwyliog a diddorol.

I gael mwy o wybodaeth ar y pecynnau nawdd, sy’n gally cael eu deilwra ar gyfer eich cwmni chi, cysylltwch â Louise Tambini ar 07824 504790

Sponsor Keep Wales Tidy