Mae arolwg newydd wedi datgelu pwysigrwydd gwobr y Faner Las i ymwelwyr a busnesau ar draws y wlad.

Yn ôl arolwg cenedlaethol a gynhaliwyd gan Cadwch Gymru’n Daclus, mae dros 96% o bobl yn ymwybodol o raglen ryngwladol y Faner Las, gyda 90% yn deall bod y wobr am lendid, diogelwch ac ansawdd dŵr.

Mae’r adroddiad ‘Beth mae’r Faner Las yn ei olygu i Gymru’ yn archwilio amgyffrediad ymwelwyr a’r effaith ar y diwydiant twristiaeth. Mae’n dangos bod y mwyafrif helaeth o fusnesau yng Nghymru’n ystyried bod y Faner Las yn cael effaith gadarnhaol ar eu busnes, gydag 82% yn dweud ei bod yn helpu i ddenu mwy o ymwelwyr i’r ardal.

Y llynedd, roedd 50 o Faneri Glas yn hedfan yng Nghymru – mwy fesul milltir nag unrhyw le arall yn y DU – gyda 45 o draethau, tri marina a dau gwmni cychod yn dathlu llwyddiant rhyngwladol.

Eleni mae’n 30ain o flynyddoedd ers cyflwyno’r Faner Las yng Nghymru. Am dri degawd, mae rhaglen y Faner las, sydd yn eiddo i’r Sefydliad Addysg Amgylcheddol (FEE), wedi cael effaith drawsnewidiol ar ansawdd dŵr, ymwybyddiaeth amgylcheddol, rheolaeth a gwasanaethau. Yn ystod y cyfnod hwn, mae wedi dod yn eco-label byd-eang gyda thros 4,400 o safleoedd mewn 46 o wledydd.

Dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas, y Gweinidog Diwylliant, Chwaraeon a Hamdden:

Wrth i ni ddechrau dathliadau Blwyddyn y Môr yn ystod 2018 - mae'r canlyniadau arolwg hyn yn newyddion rhagorol. Mae Blwyddyn y Môr yn rhoi cyfle inni herio canfyddiadau o Gymru trwy hyrwyddo ein cynnyrch, ein digwyddiadau a'n profiadau o'r radd flaenaf - a rhoi rhesymau cryf i bobl ymweld â Chymru. Bydd safon ein traethau Baner Las yn chwarae rhan allweddol wrth werthu Cymru i'r byd eleni. Wrth gydnabod pwysigrwydd traethau Baner Las Cymru i ddiwydiant twristiaeth Cymru ac ymwelwyr, rydym hefyd wedi gallu buddsoddi yn y seilwaith ar safleoedd allweddol Baner Las trwy ein cronfa Cymorth Seilwaith Amwynder Twristiaeth.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi’r canlyniadau hyn i lansio dathliadau 30ain o flynyddoedd. Mae’r adroddiad yn dangos bod y Faner Las wedi codi safonau amgylcheddol i’r lefel uchaf.

Caiff y gydnabyddiaeth ryngwladol hon ei gwerthfawrogi gan fusnesau lleol a chymunedau fel ei gilydd, ac mae’n golygu y gall ymwelwyr i’n traethau, marinas a’n cwmnïau cychod fod yn siŵr eu bod wedi cyrraedd cyrchfan o’r ansawdd uchaf.

Cynhelir digwyddiadau i nodi 30ain o flynyddoedd yng Nghymru trwy gydol 2018 fel rhan o Flwyddyn y Môr.

Adroddiad "Beth mae’r Faner Las yn ei olygu i Gymru"

#BlueFlag30: New survey reveals value of Blue Flag to Wales