Mae rhaglen Goriad Gwyrdd yn mynd o nerth i nerth wrth i Westy Twr y Felin groesawu twristiaeth gynaliadwy.

Mae Gwesty Twr y Felin wedi cael ei gydnabod am ei ymdrechion cynaliadwyedd ac mae wedi cael gwobr ryngwladol Goriad Gwyrdd

Mae gwesty moethus Twr y Felin yn Nhyddewi, a enillodd Gwesty AA y Flwyddyn (Cymru) 2017-18 a gwesty gorau Sir Benfro yn 2016, yn westy celfyddyd gyfoes gyda 21 o ystafelloedd gwely ensuite, yn cynnwys dwy swît; Bwyty Blas Dwy Roséd AA, bar Cornel clud a lolfa Oriel.

Goriad Gwyrdd yw’r eco-label sydd yn tyfu gyflymaf sydd wedi cael ei roi i fwy na 3,000 o ddarparwyr lletygarwch mewn 57 o wledydd yn fyd-eang. Yng Nghymru, gweithredir Goriad Gwyrdd gan Cadwch Gymru’n Daclus, sydd hefyd yn rheoli rhaglen eiconig y Faner Las.

Dywedodd Paula Ellis, Rheolwr Cyffredinol Grŵp Gwesty Twr y Felin, Castell y Garn a Phriordy Penrhiw,

Rydym wrth ein bodd yn cael Goriad Gwyrdd, sydd yn dangos yr ethos o sicrhau bod ein ôl troed carbon mor ysgafn â phosibl. Rydym yn teimlo’n gyfrifol am yr effaith yr ydym yn ei gael ar y byd ac rydym yn angerddol am fabwysiadu mentrau fydd yn lleihau hyn.  Ein gobaith yw, trwy weithio gyda sefydliadau fel Goriad Gwyrdd, y gallwn gael dylanwad cadarnhaol ar gyfeiriad y diwydiant twristiaeth yng Nghymru a thu hwnt.

 

Dywedodd Nick Ashby, Cydlynydd Goriad Gwyrdd:

Rydym yn falch o groesawu un o’r gwestai gorau yng Nghymru i raglen Goriad Gwyrdd. Mae Gwesty Twr y Felin yn enghraifft wych o’r ffordd i fabwysiadu ymagwedd gynaliadwy tuag at fusnes heb beryglu moethusrwydd.  Yn wir, trwy ddarparu cynhwysion lleol a thymhorol ar gyfer Blas, eu bwyty dwy Roséd, maent yn lleihau milltiroedd bwyd ond hefyd yn rhoi blas gwirioneddol ar Gymru i’w gwesteion.