Cymraeg

Parhewch â'ch gweithgareddau Eco-Sgolion

Eco-Sgolion Adref

Rydym yn llawn cyffro i gyhoeddi bod gennym lond llaw o becynnau gardd am ddim i’w cynnig!

Diolch i Leoedd Lleol ar gyfer Natur, rydym yn gallu helpu cymunedau mewn ardaloedd sydd yn debygol o gael llifogydd.

Mae ein gardd draenio cynaliadwy yn cynnwys coed, gwelyau uchel arbennig, a thyweirch blodau gwyllt – i gyd wedi cynllunio i ddal dŵr glaw ac arafu’r gyfradd y mae’n mynd i mewn i garthffosydd ac afonydd. Dyma pam yr ydym yn ei alw’n ardd dŵr glaw!

Mae 12 o becynnau draenio cynaliadwy eisoes wedi cael eu rhoi i gymunedau.

Os ydych wedi sylwi ar lawer o ddŵr wyneb, llifogydd mewn mannau neu dir corslyd yn eich cymuned, gwnewch gais am ardd draenio cynlaiadwy heddiw.  Mae gwneud cais yn gyflym ac yn hawdd; ond brysiwch, y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 30 Medi.

Gwnewch gais nawr am ardd draenio cynaliadwy am ddim

Gwyliwch ein fideo byr i ganfod mwy am ddraenio cynaliadwy a gweld y gwelyau uchel wedi eu dylunio’n arbennig ar waith.

Angen mwy o fanylion? Cysylltwch â’n tîm Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn [email protected]

Mae Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn rhan o gronfa £5 miliwn ehangach yng Nghymru sydd yn ymrwymo i gaffael, adfer a gwella natur ‘ar stepen y drws’.  Mae llond llaw o becynnau gardd eraill yn dal ar gael. Gallwch ganfod mwy am Leoedd Lleol ar gyfer Natur

Small number of rainwater gardens to give away!