Er mwyn cadw ein staff a’n gwirfoddolwyr yn ddiogel, caewyd swyddfeydd Cadwch Gymru’n Daclus ychydig dros bythefnos yn ôl. Rwy’n gweld eisiau bod gyda fy nhîm, y bobl yr ydym yn gweithio gyda nhw o ddydd i ddydd a’r cyffro a’r sgwrsio yn ein swyddfa, ond fel llawer o bobl eraill, rwy’n addasu i ffordd newydd o weithio. Nid yw hyn wedi bod yn hawdd, er fy mod yn gwerthfawrogi’n fawr fy mod yn ddigon ffodus o allu manteisio ar olygfa bleserus ein gardd a fy nghydweithiwr newydd, Ruby’r ci.

Mae’n arbennig o anodd i’n tîm anhygoel o staff sydd fel arfer allan yn gweithio gyda’n gwirfoddolwyr, yn gofalu ar ôl ein hamgylcheddau lleol gwerthfawr ac yn cefnogi ein rhaglen Eco-Sgolion. Fodd bynnag, maent bellach gartref i gyd, yn gweithio ar greu awgrymiadau, syniadau a gwersi defnyddiol i’ch helpu gyda’ch gerddi, eich blychau ffenestri a’ch potiau tra byddwch adref yn ddiogel. Cadwch lygad yn y fan hon am ein gweminarau a’n fideos a dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol am awgrymiadau a syniadau. 

Yr wythnos hon, roeddem i fod dechrau menter newydd, gyffrous, yn creu lleoedd lleol ar gyfer natur – gerddi bywyd gwyllt, gerddi ffrwythau, ardaloedd tyfu bwyd, wedi eu dylunio i adfer dirywiad natur. Fel y byddwch yn deall, mae cadw pellter cymdeithasol a gwaharddiad ar deithio nad yw’n hanfodol wedi golygu ein bod wedi gorfod gohirio hyn dros dro. Fodd bynnag, gallwn eich sicrhau y byddwn yn ôl yn creu lleoedd naturiol hardd lle gallwch fwynhau a lle gall bywyd gwyllt ffynnu – cyn gynted ag y bydd yn ddiogel i ni wneud hynny.

Er ein bod yn drist nad ydym allan yn creu gofod hardd ar draws ein gwlad, rydym yn cefnogi cyngor y Llywodraeth i aros gartref ac i chwarae ein rhan yn diogelu’r gweithwyr rheng flaen anhygoel yn y GIG a’r gwasanaethau hanfodol ar yr adeg hon.

Yn y cyfamser, byddwn yn parhau i weithio yn y cefndir ar eich cyfer chi, yn cynllunio ac yn datblygu syniadau newydd ar gyfer ein hamgylchedd, rhai y gallwch ymuno â ni i’w cyflwyno. 

Gobeithio eich gweld i gyd yn fuan.

A message from our CEO