Mae Gwesty Gwledig Miskin Manor ger Llantrisant wedi derbyn gwobr y Goriad Gwyrdd am ei waith o gyflwyno safonau cynaliadwyedd uchel mewn plasty hanesyddol, heb beryglu teimlad unigryw y sefydliad. 

Mae gan Westy Gwledig Miskin Manor hanes cyfoethog sy’n ymestyn yn ôl i’r ddegfed ganrif.  Ers 1996, mae’r gwesty teuluol wedi cael ei adfer yn ofalus, gan roi sylw i fanylion mewn perthynas â threftadaeth yr adeilad, y gerddi a’r dirwedd o’i gwmpas.   Heddiw, mae Gwesty Gwledig Miskin Manor yn westy pedair seren gyda 42 o ystafelloedd unigryw, bwyty sydd wedi derbyn gwobrau a 25 acer o erddi prydferth yn amgylchynu’r sefydliad.

Derbyniodd Gwesty Gwledig Miskin Manor wobr y ‘Goriad Gwyrdd yn 2018 oherwydd ei waith gwella ei berfformiad cynaliadwyedd.  Mae’r bylbiau golau wedi cael eu newid er mwyn defnyddio goleuadau LED, mae’r llif dŵr yn y tapiau a’r cawodydd wedi cael ei leihau.   Mae’r gwesty yn canolbwyntio ar gynnyrch lleol, ac maen nhw hyd yn oed yn tyfu eu perlysiau eu hunain ac mae ganddyn nhw gychod gwenyn ar y safle i gynhyrchu eu mêl eu hunain.  Rhoddir gwybod i westeion am y gwaith amgylcheddol mewn cornel amgylcheddol wrth ymyl y cyntedd.

Dywedodd Amanda Rosenberg, Rheolwr-Gyfarwyddwr Miskin Manor:

Fel teulu, rydym ni bob amser wedi gweithio tuag at helpu’r amgylchedd ar gyfer y presennol a’r dyfodol.  Mae’n fendigedig fod gennym gydnabyddiaeth yn awr o’r ymdrech yr ydym yn ei gwneud ac y byddwn yn ceisio ei chynnal a’i gwella.  Ymysg llawer o bethau, rydym yn tyfu rhywfaint o’n cynnyrch ein hunain ar y safle, cynhyrchu dŵr o’n twll turio ein hunain, cadw gwenyn a chynhyrchu mêl ar y safle, gosod goleuadau sy’n arbed ynni drwy’r gwesty cyfan ac ailgylchu ein gwastraff.  Gobeithir y bydd perchnogion busnesau eraill yn ymuno â ni i dderbyn y ‘Goriad Gwyrdd drwy Gymru.

Er mwyn cael mwy o wybodaeth, ewch i wefan y ‘Goriad Gwyrdd, sef  www.greenkey.cymru

Miskin Manor Hotel & Health Club