Eleni, rydym yn gofyn i'n Eco-Sgolion Cynradd yng Nghymru i godi proffil y gwaith Eco gwych rydych yn wneud - neu'n bwriadu ei wneud yn fuan.

A yw eich ysgol wedi cymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau mentrus Eco? Pam na wnewch chi weiddi am y peth a chymryd rhan yng nghystadleuaeth blynyddol Y Criw Mentrus? Gallwch hefyd gyflwyno y gwaith hyn fel tystiolaeth Eco-Sgolion ac ei gynnwys ar eich cynllun gweithredu! 

  • A ydych wedi cynhyrchu unrhyw beth o ardd eich ysgol?
  • Ydych chi wedi cynllunio cynnyrch ac yna eu gwerthu yn eich ffair ysgol?
  • Ydych chi wedi dyfeisio unrhyw gynnyrch gwych i helpu amgylchedd yr ysgol?

 

Os ydych, cymerwch olwg ar wefan Y Criw Mentrus a chofrestrwch ar gyfer y gystadleuaeth eleni.

 Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau ar-lein i gystadleuaeth eleni yw Dydd Mercher Mai 11

 

Yn syml, beth mae angen i ysgol ei wneud yw:

  1. Ewch i www.ycriwmentrus.com a chliciwch YMGEISIWCH NAWR i gofrestru diddordeb yr ysgol.
  2. Byddant yn derbyn manylion mewngofnodi fel y gallant ddod yn ôl ac ymlaen i'r ffurflen ar-lein i ychwanegu / golygu eu testun yn dweud wrthym am eu gweithgarwch. Dim ond ychydig baragraffau.
  3. Erbyn y 11 o Fai mae angen cyflwyno eu cais ar-lein gydag ychydig o luniau.

 

Calling all primary Eco-Schools in Wales