Cymraeg

Parhewch â'ch gweithgareddau Eco-Sgolion

Eco-Sgolion Adref

Mae enillwyr cenedlaethol cystadleuaeth Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd (YRE) wedi cael eu datgelu.

Mae Ymgyrch Litter Less Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd yn gynllun newyddiaduraeth rhyngwladol a gynhelir gan Cadwch Gymru’n Daclus ar ran FEE (Sefydliad Addysg yr Amgylchedd). Mae’n grymuso pobl ifanc rhwng 11-25 i sefyll yn gadarn yn y frwydr fyd-eang yn erbyn sbwriel a chyfleu’r materion hyn trwy ysgrifennu, ffotograffiaeth a ffilm.

Enilwyr

Ysgol Arbennig Gymunedol Tir Morfa yn y Rhyl oedd enillwyr y gystadleuaeth ffilm, gyda’u golwg treiddgar ar blastigau ystafell ymolchi.  Datgelodd ymchwil y myfyrwyr fod gan y rhan fwyaf o deuluoedd 18 o boteli plastig yn eu hystafell ymolchi ond dim ond 65% ohonom sy’n eu hailgylchu.  Roedd neges y ffilm yn glir – ‘mae’n amser glanhau’ a gwneud dewisiadau amgen fel bariau siampŵ yn haws i’w cael.

Ysgol Arbennig Gymunedol Tir Morfa, Rhyl

Enillodd Ysgol Gynradd West Park, Porthcawl y gystadleuaeth ysgrifennu erthygl ar ôl ymchwilio i’r ffordd y mae Porthcawl yn ceisio datrys ei phroblem blastig.  Cafodd beirniaid YRE eu plesio gan eu cyfweliadau gyda busnesau, gwleidyddion a thrigolion lleol, gyda galwad i weithredu gan alw ar drefi a dinasoedd eraill i ddilyn arweiniad Porthcawl.

Mae Ysgol Clywedog yn Wrecsam wedi cael cydnabyddiaeth arbennig yn y categori Cydweithredu Rhyngwladol, am eu prosiect ffilm ar y cyd gyda Colegio Enriquez Soler – ysgol ym Melilla ar arfordir gogledd-orllewinol Affrica. Gyda’i gilydd, archwiliodd y myfyrwyr broblem gwastraff plastig ar draws dau gyfandir a’r pethau y gallwn eu gwneud i’w atal, o’i ailgylchu i siopa’n ddi-blastig.

Ysgol Clywedog, Wrecsam

Dywedodd Nicholas Brown, Pennaeth Daearyddiaeth Ysgol Clywedog, Wrecsam:

Mae'r myfyrwyr a'r staff mor gyffrous ac anrhydedd eu bod wedi ennill y wobr hon yn erbyn cystadleuaeth lefel uchel o'r fath. Pan ddechreuon ni ar y siwrnai hon roedd ein disgwyliadau yn isel a'n cynlluniau'n fach. Mae angerdd y myfyrwyr i wneud gwahaniaeth a'u gallu i ddaioni wedi newid popeth. Mae'r ymadrodd 'Act local, Think Global' bellach wedi'i ehangu i 'Act Local, Act Global' a thrwy weithio gyda'n ffrindiau ym Melilla, mae'r myfyrwyr yn sylweddoli eu bod YN GALLU gwneud gwahaniaeth i'r amgylchedd a bywydau pobl ledled y byd o ysgol gynhwysfawr ar gyrion Wrecsam. Rydym nawr yn barod i gynrychioli Cymru yn erbyn gweddill y byd yn y gystadleuaeth hon, er bod gan bawb sy'n cymryd rhan angerdd a nod a rennir. Dydych chi byth yn rhy fach i wneud gwahaniaeth, ond yn unedig rydyn ni'n gryfach!

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Mae’n rhagorol gweld cymaint o newyddiadurwyr ifanc uchelgeisiol ar draws y wlad yn defnyddio eu sgiliau ymchwiliol i godi ymwybyddiaeth o wastraff a sbwriel.  Aeth ein henillwyr y tu hwnt i’r disgwyliadau i ganfod mwy am effaith ddinistriol llygredd plastig ac agweddau pobl tuag at gynaliadwyedd. Mae’r holl geisiadau buddugol yn pwysleisio’r ffordd y gall newidiadau bach hyd yn oed ar lefel leol helpu i fynd i’r afael â phroblem fyd-eang.

Bydd yr enillwyr o Gymru bellach yn cael eu cynnwys yng nghystadleuaeth ryngwladol YRE, gan ymuno â newyddiadurwyr ifanc eraill o fwy na 40 o wledydd.

Am fwy o wybodaeth am raglen Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd, ewch i dudalen YRE

Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd

Winning Welsh journalists of the future