Cymraeg

Parhewch â'ch gweithgareddau Eco-Sgolion

Eco-Sgolion Adref

I ddathlu Hydref Glân Cymru, mae gennym gynigion arbennig ar gyfarpar codi sbwriel hanfodol!

Mae Codwyr sbwriel a Chylchynau hwylus ar gael yn ein siop am bris newydd fis Medi, diolch i’n partneriaid Helping Hand Environmental.

Rydym hefyd wedi cyflwyno ‘pecynnau glanhau’ gwerth gwych ar gyfer unigolion ac aelwydydd.  Maent yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i gynnal ymgyrch glanhau yn ddiogel – o godwyr sbwriel, chwistrell ddiheintio a festiau llachar, i fenig ac agorwyr bagiau.  Mae hyd yn oed bag storio defnyddiol sydd yn dal dŵr.

Dywedodd Louise Tambini, Dirprwy Brif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Mae’r gefnogaeth i’n gwaith wedi bod yn anhygoel dros y misoedd diwethaf. Mae’n ymddangos, yn fwy nag erioed, bod pobl yn gweld pa mor bwysig yw amgylchedd glân a diogel i’n lles. I unrhyw un sydd yn cynnal ymgyrch glanhau am y tro cyntaf, mae’n hanfodol cael y cyfarpar cywir. Diolch i Helping Hand, gallwch gael gafael ar yr hanfodion i gyd am bris fforddiadwy.

Dywedodd Rheolwr Gwerthiannau’r DU Helping Hand, Carly Di Crescienzo:

Rydym wedi gweithio gyda Cadwch Gymru’n Daclus ers blynyddoedd lawer a bob amser wedi teimlo’n freintiedig i fod yn rhan o’u hymgyrchoedd amgylcheddol. I gefnogi’r elusen a’u cymunedau ar hyd a lled Cymru, mae’n bleser gennym fod yn rhan annatod o’u cadwyn cyflenwi cynnyrch cynaliadwy.

Bydd canran o bob gwerthiant cyfarpar codi sbwriel yn cael ei roi gan Helping Hand i gefnogi ein gwaith mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru.

Ewch i’n siop

New offers on litter picking kit!