Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Mae tri-deg o grwpiau gwirfoddol ledled Cymru ar rhestr fer seremoni sy’n wobrwyo genedlaethol sy’n wobrwyo a chydnabod pobl sy’n helpu wella’r amgylchedd.

Mae Cadwch Gymru’n Daclus, elusen amgylcheddol, yn falch i  gyhoeddi’r rhestr fer ar gyfer Gwobrau Cymru Daclus 2016.

Mae Gwobrau, noddir gan The Helping Hand Company, yn cydnabod grwpiau ledled Cymru sy’n gweithio’n ddiflino i wella eu hamgylchedd lleol. Mae’r grwpiau hyn yn arwyr tawel ym maes yr amgylchedd, ac mae ganddyn nhw straeon ysbrydoledig ynghylch sut mae eu gwaith gwirfoddol wedi gwella eu hamgylchedd lleol drwy leihau sbwriel a gwarchod cynefinoedd bywyd gwyllt, heb sôn am greu cysylltiadau mewn cymunedau, dod â phobl at ei gilydd ac, mewn rhai achosion, lleihau effaith tlodi.

Mae gan bob categori restr fer sy’n cynnwys tri grŵp, a bydd y grwpiau hyn yn cael gwahoddiad i seremoni wobrwyo fawreddog yng Nghaerdydd ar 21 o Dachwedd 2016. Bydd y seremoni’n cael ei harwain gan Sian Thomas, un o gyflwynwyr S4C, a Tom Shanklin, un o sêr y byd rygbi.

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths:

Mae pawb yn elwa o gymunedau glân a diogel. Mae gan bawb ran i’w chwarae i ofalu am eu hamgylcheddau lleol er mwyn eu gwarchod a’u gwella ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.  Mae’r holl grwpiau sydd ar restr fer Gwobrau Cymru Daclus eleni yn deilwng o hynny, ac wedi gwella ansawdd bywyd pobl yn eu cymunedau.

Mae bob amser yn anodd dewis y grwpiau a’r unigolion ar gyfer y rhestr fer, ond roedd safon ceisiadau eleni yn uchel dros ben.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Mae Gwobrau Cymru Daclus yn dathlu cyfraniad pobl o bob oed sy'n cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o gynlluniau gwyrdd, pawb â'r un nod o wneud Cymru yn lle gwell a thaclusach i fyw. Hoffem ddiolch i bawb am eu gwaith caled a hefyd i’n noddwyr The Helping Hand Company am eu cefnogaeth nhw.

Finalists announced for the Tidy Wales Awards 2016