Mae’r elusen amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus yn lansio prosiect cyffrous fydd o gymorth i gadw strydoedd Cymru’n lân trwy droi gwastraff gwm cnoi yn gynnyrch traeth.

Gan barhau gyda’u partneriaeth gyda Gumdrop Ltd, y cwmni cyntaf yn y byd i ailgylchu a phrosesu gwm cnoi, mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi dylunio setiau o fwcedi a rhawiau brand wedi eu gwneud yn gyfan gwbl o’r deunydd gwm wedi ei ailgylchu. Y gobaith yw y bydd y prosiect arloesol yn amlygu problem gwm cnoi ar ein strydoedd tra’n creu cynnyrch cynaliadwy o’r gwastraff sy’n cael ei gasglu.

Yn ôl adroddiad Cadwch Gymru’n Daclus eleni “Pa Mor Lân Yw Ein Strydoedd?”, roedd staen gwm cnoi yn bresennol ar bron tri chwarter strydoedd Cymru a gall fod yn ddrud ac yn waith caled ei godi.

Dywedodd Cadwch Gymru’n Daclus;

Mae sbwriel gwm cnoi yn staen gwirioneddol ar ein strydoedd ac yn ddrud iawn i awdurdodau lleol ei lanhau.  Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn falch o weithio gyda Gumdrop unwaith eto a’n gobaith yw y bydd y cynnyrch hwn yn ysbrydoli pobl i feddwl am bosibiliadau ailgylchu a lleihau faint o sbwriel gwm sydd ar ein strydoedd yng Nghymru.

Mae’r setiau bwced a rhaw ar gael i’w prynu yn siop Cadwch Gymru’n Daclus ar-lein. Bydd prynu’r setiau traeth hyn nid yn unig yn helpu i fynd i’r afael â sbwriel ar strydoedd Cymru, ond bydd hefyd yn defnyddio deunyddiau a fyddai’n cael ei ystyried yn wastraff fel arall a’i droi’n rhywbeth defnyddiol.  

Bydd pob set yn dod gyda thaflen “Helfa Fawr Peledi Plastig” sydd yn annog pobl sy’n mynd i’r traeth i weithredu yn erbyn plastig morol wrth ymweld â’r arfordir. Mae’r Helfa Fawr Peledi Plastig yn brosiect sy’n cael ei redeg gan elusen amgylcheddol yr Alban, FIDRA a’i nod yw dileu llygredd pellach yn sgil peledi plastig diwydiannol yn ein moroedd.

Ar y traeth yn defnyddio eich bwced a rhaw newydd?  Beth am gymryd rhan yn Ymgyrch Glanhau Traethau Cymru Gyfan, ymgyrch gan Gadwch Gymru’n Daclus gyda’r nod o lanhau pob traeth cyhoeddus yng Nghymru yn rhwng 14-30 Medi.

Chewing gum recycled into buckets and spades