Nid oes unrhyw un yn hoffi gweld sbwriel ar hyd y strydoedd ac amgylcheddau afiach, ond yn anffodus, mae rhai pobl yn dal i niweidio ein hamgylchedd trwy beidio gwaredu eu gwastraff yn gyfrifol.

Nid ydym eisiau canolbwyntio ein hymdrechion ar lanhau yn unig, rydym eisiau newid ymddygiad i’r hirdymor.  Rydym yn credu mewn atgyfnerthu cadarnhaol, cymell a chydweithio.

Prociau, marchnata cymdeithasol, arbrofion…mae gan bobl wahanol enwau gwahanol iddo, ond yn ei hanfod, mae’n ymwneud â newid ymddygiad. Dros y blynyddoedd diweddar, rydym wedi gweithio gydag ystod o bartneriaid ar arbrofion sydd wedi eu cynllunio i dreialu syniadau newydd, cyrraedd ystod eang o bobl, creu data a newid ymddygiad. 

Darllenwch mwy am ein prosiectau newid ymddygiad penodol:

Behaviour change