Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Nid oes unrhyw un yn hoffi gweld sbwriel ar hyd y strydoedd ac amgylcheddau afiach, ond yn anffodus, mae rhai pobl yn dal i niweidio ein hamgylchedd trwy beidio gwaredu eu gwastraff yn gyfrifol.

Nid ydym eisiau canolbwyntio ein hymdrechion ar lanhau yn unig. Rydym am annog pobl i wneud y peth iawn yn y lle cyntaf. Mae addysg yn golygu bod pobl yn deall effeithiau eu gweithredoedd ac yn gallu gwneud dewisiadau gwybodus.

Mae Cadwch Gymru'n Daclus yn rhedeg Eco-Sgolion yng Nghymru. Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio i rymuso ac ysbrydoli pobl ifanc i wneud newidiadau amgylcheddol cadarnhaol.

Drwy atgoffa pobl o'r opsiwn gorau, a gwneud yr opsiwn hwnnw mor hawdd â phosibl, gallwn newid ymddygiad er mwyn cyflawni buddion amgylcheddol yn y tymor hir.

Adroddiadau ac ymchwil

Addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy (crynodeb)

Newid ymddygiad

Olion traed yn cyfeirio at finiau

Prosiect negeseuon sbwriel (Wrigley)

Behaviour change