Gallwch greu gardd fach sy'n gyfeillgar i fywyd gwyllt ac yn llawn amrywiaeth o gynefinoedd.

Byddwn yn eich cyflenwi â'r holl ddeunyddiau, offer a chanllawiau sydd eu hangen arnoch i roi hwb i fyd natur 'ar garreg eich drws'. 

Bydd y pecyn yn cynnwys:

  • Gwestai chwilod a gwenyn
  • Offer bwydo adar / blychau cynefin
  • Cymysgedd hadau blodau gwyllt
  • Planhigion plwg, llwyn a bylbiau
  • Gwely uchel wedi'i wneud o blastig wedi'i ailgylchu (1.2m x 1.4m)
  • Dellt
  • Offer llaw

Gallai cynnwys pecynnau newid

Byddwch hyd yn oed yn gallu manteisio ar rywfaint o gymorth gan swyddog prosiect Cadwch Gymru'n Daclus.

Mae angen man sy'n mesur 20 metr sgwâr o leiaf ar gyfer y pecyn hwn. Bydd yr amrywiaeth o blanhigion, llwyni a bylbiau sy'n cael eu darparu yn dibynnu ar y tymor a beth sydd ar gael.

Cofiwch ddarllen ein Cwestiynau Cyffredin cyn gwneud cais.

Darllen y Cwestiynau Cyffredin

Gwneud cais

Dychwelyd i ddewislen y pecynnau dechreuol

Wildlife garden