Cymraeg

Ymunwch â Caru Cymru - mudiad newydd i ddileu sbwriel a gwastraff

Caru Cymru

Gallwch greu gardd fach sy'n gyfeillgar i fywyd gwyllt ac yn llawn amrywiaeth o gynefinoedd i beillwyr ffynnu. 

Byddwn yn eich cyflenwi â'r holl ddeunyddiau, offer a chanllawiau sydd eu hangen arnoch i roi hwb i fyd natur 'ar garreg eich drws'. 

Bydd y pecyn yn cynnwys:

 • Hadau blodau gwyllt - cymysgeddau ar gyfer gloÿnnod byw a gwenyn
 • 20 planhigyn brodorol (9cm - casgliad gloÿnnod byw)
 • Chwe llwyn brodorol (potiau tri litr)
 • Dau blanhigyn dringo brodorol (potiau dau litr)
 • Bylbiau brodorol
 • Gwely uchel wedi'i wneud o blastig wedi'i ailgylchu (1.2m x 1.4m)
 • Compost heb fawn ac uwchbridd
 • Gwesty pryfed
 • Bwydwr adar a hadau
 • Dellt
 • Offer llaw mawr (fforch, rhaw, sisyrnau tocio, trywel)
 • Menig

Gallai cynnwys pecynnau newid

Byddwch hyd yn oed yn gallu manteisio ar rywfaint o gymorth gan swyddog prosiect Cadwch Gymru'n Daclus i'ch helpu i osod eich gardd newydd.

Mae angen man sy'n mesur 20 metr sgwâr o leiaf ar gyfer y pecyn hwn. Bydd yr amrywiaeth o blanhigion, llwyni a bylbiau sy'n cael eu darparu yn dibynnu ar y tymor a beth sydd ar gael.

Cofiwch ddarllen ein cwestiynau cyffredin cyn ymgeisio.

Darllen y Cwestiynau Cyffredin

Ymgeisio nawr

Dychwelyd i ddewislen y pecynnau dechreuol

Pollinator Garden