Yma fe welwch ganllawiau ar sut i osod yr eitemau yn eich pecyn Lleoedd Lleol ar gyfer Natur.

Mae pob canllaw yn cynnwys gwybodaeth ynghylch ble i’w gosod a pha offer fydd eu hangen, yn ogystal â gwybodaeth am gynnal a chadw yn y dyfodol.

Yn ogystal â’r canllaw hwn, mae cyfarwyddiadau manylach gan gyflenwyr ynghylch sut i osod eu cynnyrch hefyd ar gael, felly gweler y rheiny hefyd.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a [email protected]  

Sut i osod eich Gardd Bywyd Gwyllt

Sut i osod eich Gardd Ffwythau

Sut i osod eich Gardd Pili Pala

Starter package guidance