Beth yw system draenio cynaliadwy? Mae'n ffordd o ddefnyddio natur i ddal dŵr glaw ac arafu mynd i mewn i'n carthffosydd a'n rhwydwaith afonydd.

Rydyn ni'n awyddus i weithio gyda chymunedau mewn ardaloedd sy'n dueddol o gael llifogydd lleol. Rydyn ni am drawsnewid wynebau caled neu balmantog yn fannau gwyrdd a fydd yn lleihau'r dŵr wyneb ffo, ac yn rhoi hwb i fioamrywiaeth. 

Bydd y pecyn yn cynnwys:

  • Dau blannwr penodol i systemau draenio cynaliadwy (1.6m x 0.6m). Bydd angen adeilad â pheipiau dŵr ar gyfer hyn.
  • Pecyn o goed brodorol (105 o goed)
  • Pum coeden afal
  • 20m2 o dywarch blodau gwyllt (penodol i systemau draenio cynaliadwy)
  • Amrywiaeth o offer llaw i osod a chynnal a chadw'r ardd.

Gallai cynnwys pecynnau newid

Byddwn yn eich helpu i nodi ardaloedd sy'n peri problemau ac yn darparu cymorth ymarferol ar gyfer y gwaith plannu. 

Mae angen man sy'n mesur 290 metr sgwâr o leiaf ar gyfer y pecyn hwn.

Mae hwn yn brosiect ar raddfa fawr, felly gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen ein canllawiau'n ofalus cyn gwneud cais.

Llwytho'r canllawiau i lawr

Llwytho’r ffurflen gais i lawr

Llwytho fersiwn Word i lawr

Dychwelyd i ddewislen y pecynnau datblygu

Sustainable Urban Drainage Systems for nature