Gallwch drawsnewid man sydd wedi'i esgeuluso yn ardd a fydd yn elwa byd natur a'ch cymuned.

Rydyn ni am ddatblygu neu adfer 'mannau ar gyfer byd natur', gan greu gardd wyllt yn llond o blanhigion cyfeillgar i beillwyr ac amrywiaeth o gynefinoedd bywyd gwyllt eraill.

Ond mae gennym nod arall hefyd, sef gwella iechyd a lles pobl a chymunedau. Rydyn ni am ddod â chymunedau ynghyd, annog mwy o bobl i wirfoddoli a'u cysylltu â byd natur.

Bydd y pecyn yn cynnwys:

 • 40m2 o dywarch blodau gwyllt
 • Pum coeden ffrwythau frodorol
 • Pecyn o goed cyfeillgar i fywyd gwyllt (105 o goed)
 • Blychau cynefin a gwestai chwilod
 • Dwy fainc wedi'u gwneud o blastig wedi'i ailgylchu (1.2m o led)
 • Dau wely uchel wedi'u gwneud o drawstiau pren (tua 2.4m x 10m yr un)
 • Planhigion brodorol cyfeillgar i beillwyr gan gynnwys llwyni, bylbiau a phlanhigion dringo.
 • Dellt
 • Cynwysyddion storio (1.57m x 1.47m)
 • Amrywiaeth o offer llaw i osod a chynnal a chadw'r ardd
 • Llyfrau a siartiau ID ar gyfer arolygon bywyd gwyllt

Gallai cynnwys pecynnau newid

Mae hwn yn brosiect ar raddfa fawr, felly gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen ein canllawiau'n ofalus cyn gwneud cais.

Mae angen man sy'n mesur 330 metr sgwâr o leiaf ar gyfer y pecyn hwn.

Llwytho'r canllawiau i lawr

Llwytho’r ffurflen gais i lawr

Llwytho fersiwn Word i lawr

Dychwelyd i ddewislen y pecynnau datblygu

Wildlife garden