Cymraeg

Parhewch â'ch gweithgareddau Eco-Sgolion

Eco-Sgolion Adref

Gallwch gynnwys y gymuned gyfan yn y gwaith o dyfu a chywain ffrwythau a llysiau

Rydyn ni'n awyddus i gefnogi cymunedau sy'n dymuno creu neu adfer mannau tyfu bwyd. Ein nod yw sefydlu prosiectau cynaliadwy a fydd yn elwa byd natur dros y tymor hir, ac yn galluogi pobl i gymryd perchnogaeth o dyfu a dosbarthu eu cynnyrch eu hunain.  

Bydd y pecyn yn cynnwys:

 • Pum coeden ffrwythau frodorol
 • Dau wely uchel wedi'u gwneud o drawstiau pren (tua 2.4m x 1m)
 • Casgliad o hadau rhandir
 • Planhigion pot ffrwythau
 • Llwyni ffrwythau
 • 40m2 o dywarch blodau gwyllt
 • 50m o ffens
 • Tŷ gwydr (1.97m x 1.97m)
 • Casgen ddŵr
 • Bin compost
 • Offer creu llwybr (10m)
 • Storfa offer (1.57m x 1.43m)
 • Mainc wedi'i gwneud o blastig wedi'i ailgylchu (1.2m o led)
 • Amrywiaeth o offer llaw i osod a chynnal a chadw'r ardd

Gallai cynnwys pecynnau newid

Rydyn ni'n gwybod na fydd gennych brofiad o dyfu bwyd o bosib, felly byddwn yn eich helpu i gynllunio ac adeiladu mannau tyfu, a'ch helpu i blannu eich cnydau newydd, i ofalu amdanynt a’u cywain.

Mae angen man sy'n mesur 140 metr sgwâr o leiaf ar gyfer y pecyn hwn. Bydd yr amrywiaeth o goed, planhigion a llwyni sy'n cael eu darparu yn dibynnu ar y tymor a beth sydd ar gael.

Mae hwn yn brosiect ar raddfa fawr, felly gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen ein canllawiau'n ofalus cyn gwneud cais.

Llwytho'r canllawiau i lawr

Llwytho’r ffurflen gais i lawr

Llwytho fersiwn Word i lawr

Dychwelyd i ddewislen y pecynnau datblygu

Community food growing area