Anghofiwch weithgareddau arferol meithrin tîm – rydym yma i’ch bywiogi, eich ysgogi ac i helpu eich tîm i wneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Rydym yn rhoi profiad wedi ei deilwra i chi o feithrin tîm – waeth beth yw maint eich tîm. Bydd eich cydweithwyr yn dysgu sgiliau newydd tra’n cael profiad nas cafwyd erioed o’r blaen o’r awyr agored. 

Mae’n ymwneud â chydweithio er mwyn cyflawni rhywbeth gwych, ond peidiwch derbyn ein gair ni, darllenwch yr hyn y mae cwmnïau eraill wedi ei ddweud amdanom ni yma

I ganfod mwy, cysylltwch â Chris Partridge

Team building