Delwedd y Faner Werdd

Y logo

Mae’r Faner Werdd yn symbol o ansawdd – defnyddiwch y logo ar eich gwefan a’ch deunydd cyhoeddusrwydd i ddangos i ymwelwyr yr hyn yr ydych wedi ei gyflawni.

Lawrlwytho’r logo

Eich tystysgrif

Dangoswch dystysgrif y Faner Werdd gyda balchder. Fel eich baner pennwn, mae’n rhaid dangos tystysgrif y Faner Werdd ar y safle am gyfnod o flwyddyn o ddyddiad cyflwyno’r Wobr. Dylai ymddangos gyda’r daflen wybodaeth er mwyn sicrhau bod pawb yn deall beth mae’r Faner Werdd yn ei olygu.

Lawrlwytho tystysgrif olygadwy 2020/21

Lawrlwytho taflen wybodaeth 2020/21

Deunyddiau eraill

Pan fyddwch yn cael eich gwobrwyo, byddwch yn cael plac A3 i’w arddangos. Mae gennym hefyd nodwyr ffordd a sticeri ffenestr ar gael am ddim i’w gosod o amgylch eich safle. Cysylltwch â Lucy ar 07469 118876 neu anfonwch e-bost at [email protected]

Lledaenu’r gair

Datganiadau i’r wasg

Rydym wedi paratoi templed o ddatganiad i’r wasg sydd yn cynnwys yr holl wybodaeth allweddol am Wobrau Cymunedol y Faner Werdd. Edrychwch ar-lein am fanylion cyswllt eich papurau lleol a’ch gorsafoedd radio.

Lawrlwytho templed datganiad i’r wasg

Ewch yma am templed datganiad i'r wasg Saesneg

Awgrymiadau defnyddiol:

  • Crëwch bennawd bachog y byddech eisiau ei ddarllen
  • Ychwanegwch elfen bersonol gyda dyfyniad pwerus. Beth mae’r Faner Werdd yn ei olygu i chi? Pa wahaniaeth mae eich safle’n ei wneud i fywydau pobl?
  • Dylech bob amser gynnwys llun eglurdeb uchel (maint o 1MB o leiaf) i’w anfon gyda’ch datganiad i’r wasg
  • Y dyddiau hyn, gall y cyfryngau cymdeithasol fod yn ffordd wych o gysylltu â marchnadoedd
  • Gwnewch yn siŵr bod eich manylion cyswllt ar ddiwedd y datganiad

Digwyddiadau

Gall cynnal digwyddiad dathlu fod yn ffordd wych o ymgysylltu’r gymuned leol. Nid oes angen iddo fod yn ddigwyddiad drud na chrand – gallai fod mor syml â chodi eich baner fel rhan o ddiwrnod agored neu ffair haf.

Gwnewch eich digwyddiad yn fwy arbennig trwy wahodd eich AC, AS neu bwysigion lleol i ddathlu. Gallech ofyn i’r cyfryngau lleol hefyd – gwnewch yn siŵr eich bod yn cysylltu â nhw mewn da bryd.

Os ydych yn trefnu digwyddiad, cysylltwch â Lucy yn [email protected]

Posteri

A wyddoch chi mai 2019 yw Blwyddyn Darganfod Cymru? Helpwch gymunedau i ddarganfod parciau blaenllaw ar drothwy’r drws trwy ddefnyddio poster y Faner Werdd.*

Lawrlwytho poster y Faner Werdd

*Cofiwch sicrhau eich bod yn gosod posteri yn ddiogel ac yn gyfreithlon.

Gwneud y gorau o’r cyfryngau cymdeithasol

Rydym eisiau cynyddu teulu #GwobrYFanerWerdd ac annog mwy o safleoedd y Faner Werdd a sefydliadau rheoli i rannu eu cyflawniadau ar y cyfryngau cymdeithasol.

Rydym wedi creu cerdyn delwedd arbennig yn hybu safleoedd y Faner Werdd, y gellir eu rhannu ar unrhyw lwyfan y cyfryngau cymdeithasol – Facebook, Twitter, Instagram ac ati.

Lawrlwytho cerdyn delwedd y Faner Werdd

Awgrymiadau defnyddiol:

  • Mae ymchwil yn dangos bod post gyda delweddau neu fideos ar y cyfryngau cymdeithasol yn perfformio’n well na rhai hebddynt
  • Edrychwch yn ôl ar eich post blaenorol i weld pryd mae eich dilynwyr fwyaf gweithredol ar-lein
  • Defnyddiwch hashnodau i ehangu eich cynulleidfa. Rydym yn defnyddio’r hashnodau neilltuol #GreenFlagWales / #GwobrYFanerWerdd ac mae Croeso Cymru yn defnyddio #FindYourEpic / #gwladgwlad, ond hefyd yn ystyried geiriau eraill e.e. #lovetheoutdoors #awardwinning #parks

Enghreifftiau o bost ar y cyfryngau cymdeithasol:

Mae cyflawni statws #GwobrYFanerWerdd wedi bod yn ymdrech tîm - diolch i’n tîm rhagorol o #wirfoddolwyr

Wrth ein bodd ein bod wedi cyflawni Gwobr Gymunedol y Faner Werdd i gydnabod ein safonau rhagorol #GwobrYFanerWerdd

A wyddoch chi ein bod yn un o 127 o safleoedd Gwobr Gymunedol y Faner Werdd ar draws #Cymru? #GwobrYFanerWerdd


Peidiwch anghofio ein dilyn ni ar Facebook, Twitter ac Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y gwobrau a thagiwch unrhyw bost gyda #GreenFlagWales #GwobrYFanerWerdd – rydym yn awyddus i rannu eich newyddion a’ch digwyddiadau.

Am fwy o gymorth marchnata a chyfathrebu, cysylltwch â thîm Cadwch Gymru’n Daclus yn [email protected]

 

Green Flag Community Award marketing toolkit