Cymraeg

Traethau a marinas yn dathlu llwyddiant rhyngwladol

Gwobrau Arfordir Cymru

A yw eich busnes chi gerllaw Baner Las? Dechreuwch sôn am hynny heddiw!

Felly, beth yw Baner Las?

Mae’r Faner Las eiconig yn eco-label enwog a roddir i draethau, marinas a chwmnïau teithiau cychod yn seiliedig ar gyfres o feini prawf yn ymwneud â glanweithdra, ansawdd, diogelwch, addysg a hygyrchedd. Mae’r rhaglen, sydd yn eiddo i’r sefydliad di-elw, y Sefydliad Addysg Amgylcheddol (FEE), ar hyn o bryd yn gweithredu mewn 46 o wledydd ar draws y byd. Yng Nghymru, rheolir y wobr gan Gadwch Gymru’n Daclus.

Heddiw, mae gan Gymru fwy o draethau Baner Las fesul milltir nag unrhyw le arall yn y DU!

Dewch o hyd i’ch Baner Las agosaf yma. 

Beth mae hyn yn ei olygu i’m busnes?

Mae’r Faner Las yn warant i ymwelwyr eu bod wedi dod i gyrchfan o ansawdd. Gan fod nifer gynyddol o bobl yn penderfynu cael gwyliau gartref, mae’n amser delfrydol i ddathlu arfordir hardd Cymru ar drothwy’r drws ac annog pobl i ymweld â’r ardal.

 

Beth yw pecyn cymorth digidol y Faner Las a sut gallaf gymryd rhan?

Nod pecyn cymorth digidol y Faner Las yw eich ysbrydoli i sôn am eich Baner Las leol fydd, yn ei dro, yn gwella dealltwriaeth pobl o’u hardal ac yn ysgogi cwsmeriaid i ymweld â’r busnes tra’n mwynhau’r amgylchedd anhygoel. 

Ond nid yw’r Faner Las yn ymwneud ag edrych yn dda yn unig, mae’n ymwneud â theimlo’n dda a chydnabod budd dynol ymweld â’r arfordir a’r hyn y mae’n ei olygu i dwristiaeth Cymru; dyma pam yr ydym wedi creu’r pecyn cymorth digidol – amrywiaeth o gynnwys deinamig ac ymgysylltiol i chi ei rannu gyda’ch cwsmeriaid a’ch cynulleidfa ar-lein. 

O bosteri y gellir eu hargraffu i graffeg y cyfryngau cymdeithasol ac enghreifftiau o drydar – edrychwch ar y pecyn cymorth a’i ddefnyddio fel y mynnwch! 

Does unman fel Cymru Las.

Darllenwch ein strategaeth ymgyrchu

Rhannwch ar gyfryngau cymdeithasol

Defnyddiwch ein enghreifftiau cyfryngau cymdeithasol ac yna lawrlwythwch y graffeg isod

Enghreifftiau cyfryngau cymdeithasol

 Cymraeg | Saesneg 

Cymraeg | Saesneg 

Cymraeg | Saesneg 

Baner

 Cymraeg | Saesneg 

Cymraeg | Saesneg 

Cymraeg | Saesneg 

Baner

 Cymraeg | Saesneg 

Cymraeg | Saesneg

 Cymraeg | Saesneg

 Baner

 Cymraeg | Saesneg 

Cymraeg | Saesneg 

 Cymraeg | Saesneg 

 Baner

Rhannwch ar eich gwefan

Defnyddiwch y baneri ar eich gwefan

Cymraeg | SaesnegDim tecst 
Cymraeg | SaesnegDim tecst 
Cymraeg | SaesnegDim tecst 
Cymraeg | SaesnegDim tecst 

Posteri

Rhannwch yn eich busnes Print Cymraeg | Print Saesneg

Digidol Cymraeg | Digidol Saesneg

 

Print Cymraeg | Print Saesneg

Digidol Cymraeg | Digidol Saesneg

Print Cymraeg | Print Saesneg

Digidol Cymraeg | Digidol Saesneg

Print Cymraeg | Print Saesneg

Digidol Cymraeg | Digidol Saesneg

Gyda disgrifiad CYM (Print) | Gyda disgrifiad EN (Print) 

Gyda disgrifiad CYM (Digidol) | Gyda disgrifiad EN (Digidol)

Pecyn Cymorth Marchnata Llwybr Arfordir Cymru

Mae Pecyn Cymorth Marchnata Llwybr Arfordir Cymru - yn adnodd ar-lein sydd am ddim ar gyfer pob busnes arfordirol. Mae wedi'i gynllunio i fod yn hawdd i'w ddefnyddio, efo ddeunydd a gwybodaeth, y gallwch eu lawrlwytho.

Pecyn Cymorth Llwybr Arfordir Cymru

Blue Wales Digital Toolkit