Cymraeg

Os ydy'r biniau'n llawn, ewch â'ch sbwriel adref. 

Creu Straeon Nid Sbwriel

Mapio GIS a dadansoddi gofodol

Mae gan ein staff ystod eang o arbenigedd ym maes rheoli adnoddau naturiol, datblygu cymunedol, ecoleg, cynllunio a materion ansawdd amgylcheddol lleol (LEQ). 

Gallwn eich helpu i ddefnyddio GIS i greu adroddiadau prosiect manylach, integreiddio ymchwil gymdeithasol, dadansoddi gofodol a gwasanaethau eraill fel:

  • GIS Cyfranogol – rhyddhau grym gwybodaeth leol i ganfod ardaloedd sy’n peri problem mewn cymunedau
  • Dadansoddi effaith – gwerthuso prosiectau a meintioli effaith mewn cyd-destun rhanbarthol
  • Dadansoddi cyfyngiadau – blaenoriaethu safleoedd i gynorthwyo’r gwaith o reoli prosiectau, a datblygu blaenoriaethau gofodol ar gyfer gweithgareddau ar y ddaear
  • Mapio Astudiaethau Achos
  • Dadansoddi data cyfrifiad a throseddu sy’n berthnasol i ddatblygu cymunedol
  • Casglu a phrosesu data
  • Cynrychiolaeth ofodol o ddosbarthu cynefinoedd ffawna a fflora, coridorau, mathau o lystyfiant a chymunedau ecolegol
  • Mapio cylchraniad poblogaeth a data amddifadedd

Os hoffech wybod mwy, neu os ydych yn bwriadu defnyddio GIS ar gyfer eich prosiect cymunedol neu eisiau cymorth cynllunio strategol, cysylltwch ag Alexander Makovics

GIS Mapping