Ar ôl ystyried yn ofalus, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i ohirio Gwanwyn Glân Cymru 2020. 

Fel arfer, rydym wedi cael cefnogaeth aruthrol ar gyfer Gwanwyn Glân – cofrestrwyd 173 o ddigwyddiadau gyda mwy na 7,000 o #arwyrsbwriel yn addo cymryd rhan. 

Fodd bynnag, iechyd ein gwirfoddolwyr, ein staff a’n partneriaid yw ein prif flaenoriaeth, felly bydd yr ymgyrch yn cael ei aildrefnu yn nes ymlaen yn y flwyddyn. 

Byddwn yn hysbysu trefnwyr pob digwyddiad wrth i’n cynlluniau ddatblygu a byddwn yn postio diweddariadau rheolaidd ar ein gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol. Rydym yn hyderus, gyda’ch cymorth chi, y gallwn wneud yr ymgyrch fydd yn cael ei aildrefnu yn fwy ac yn well nag erioed.

Diolch yn fawr am ein dealltwriaeth a’ch amynedd. 

Cymerwch ofal.

 

Oddi wrth bawb yn nhîm Gwanwyn Glân Cymru

Spring Clean Cymru 2020 has been postponed