Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Fe’n cefnogir gan lysgenhadon anhygoel sydd yn ein helpu i ledaenu’r gair – gan annog pobl ledled Cymru i fod yn gyfrifol am eu hamgylchedd lleol. 

Michael Sheen

Mae’r seren Hollywood, Michael Sheen, yn rhannu ein gweledigaeth o ofalu am Gymru a’i gwneud yn hardd er mwyn i bawb allu ei mwynhau. Mae’n angerddol am ein rhaglen Eco-Sgolion a’n gwaith gyda chymunedau.

Mae ein hamgylchedd lleol yn cael effaith sylweddol ar ein hiechyd a’n lles a’r ffordd yr ydym yn teimlo amdanom ni ein hunain. Mae angen i ni gydweithio i adfer ardaloedd a’u gwneud yn fannau y mae pobl eisiau mynd iddynt. Rwy’n credu ei fod yn bwysig bod yn gysylltiedig ag elusen fel Cadwch Gymru’n Daclus, er mwyn i ni, gyda’n gilydd, allu ymfalchïo yn ein cymuned a theimlo’n dda am y man lle’r ydym yn byw. Rwyf wedi fy mhlesio’n fawr gan y gwaith a wneir gydag ysgolion a chymunedau sydd yn cefnogi ac yn annog pobl o bob rhan o gymdeithas i gymryd rhan.

Tom Shanklin

Mae cyn-bencampwr Rygbi Cymru, Tom Shanklin, wedi ymrwymo i ddiogelu ein hamgylchedd nawr ac i’r dyfodol.  Ers dod yn llysgennad, mae Tom wedi helpu i godi arian hanfodol ar gyfer Cadwch Gymru’n Daclus, gan gymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau, yn cynnwys taith feiciau sylweddol o Gaergybi i Gaerdydd.

Mae’n anrhydedd bod Cadwch Gymru’n Daclus wedi gofyn i mi fod yn llysgennad i’r elusen. Rwyf wedi cyfarfod â staff a gwirfoddolwyr sydd yn gweithio’n galed iawn i wneud eu rhan dros yr amgylchedd, ac rwyf wedi fy mhlesio’n fawr gyda’u penderfynoldeb a’u hangerdd. Gobeithio, fel Llysgennad, y gallaf weithio gyda rhai o’r bobl hyn ac annog eraill i wneud gwahaniaeth cadarnhaol.

Our Ambassadors