Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwefan sydd yn hygyrch i’r gynulleidfa ehangaf bosibl, waeth beth yw’r dechnoleg neu’r gallu.

Rydym yn gweithio’n ddiwyd i gynyddu hygyrchedd a defnyddioldeb ein gwefan ac, wrth wneud hynny, yn glynu at gymaint o’r safonau a’r canllawiau sydd ar gael.

Mae’r wefan hon yn ymdrechu i gydymffurfio â lefel A-Dwbl Consortiwm y We Fyd-eang W3C Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We 2.0.

Mae’r canllawiau hyn yn esbonio sut i wneud cynnwys y we yn fwy hygyrch i bobl ag anableddau. Bydd cydymffurfio â’r canllawiau hyn yn helpu i wneud y we yn haws i bawb ei defnyddio.

Mae’r safle hwn wedi cael ei ddatblygu gan ddefnyddio côd sydd yn cydymffurfio â safonau W3C ar gyfer HTML a CSS. Mae’r safle yn arddangos yn gywir mewn porwyr cyfredol ac mae defnyddio safonau sydd yn cydymffurfio â chôd HTML/CSS yn golygu y bydd unrhyw borwyr yn y dyfodol yn ei arddangos yn gywir hefyd.

Er ein bod yn ceisio cadw at y canllawiau derbyniol ar gyfer hygyrchedd a defnyddioldeb, nid yw bob amser yn bosibl gwneud hynny ar bob rhan o’r wefan.

Rydym yn chwilio am atebion fydd yn gwneud pob rhan o’r safle yn hygyrch yn gyffredinol.  Yn y cyfamser, os byddwch yn cael unrhyw anhawster yn cael mynediad i’n gwefan, cofiwch gysylltu â ni.

Lle y bo’n bosibl, defnyddiwch borwr cyfredol

Trwy ddefnyddio porwr cyfredol (y rhaglen y byddwch yn ei defnyddio i fynd i mewn i’r rhyngrwyd) byddwch yn cael mynediad i set llawer cyfoethocach o opsiynau i’ch cynorthwyo i fynd o amgylch y safle. 

Mae’r porwyr safonol yr ydym yn eu hargymell wedi eu nodi isod gyda dolenni ar gyfer gosod bob un ohonynt:

Mozilla FireFox
Firefox
Google Chrome
Chrome
Apple Safari Logo
Safari (MAC yn unig)

Internet explorer

Ar ôl eu gosod, bydd gan bob un ei ddetholiad ei hun o opsiynau hygyrchedd a allai alluogi opsiynau pellach trwy ddefnyddio ategion. Am fwy o fanylion gweler y dudalen Hygyrchedd ar gyfer bob un:

Opsiynau ar ein safle

Arddull Amgen

Dewiswch ddolen isod i newid ymddangosiad y safle. Ar ôl ei osod bydd y safle’n ymddangos fel hyn am hyd at 30 o ddiwrnodau nes eich bod yn dewis opsiwn gwahanol.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod y safle’n edrych yn gywir gyda’r arddulliau newydd hyn ond oherwydd natur gyfnewidiol y safle a’i gynnwys, nid yw hyn bob amser yn bosibl. Os byddwch yn gweld rhywbeth nad yw’n edrych yn iawn rhowch wybod i ni

Llwybrau Byr Bysellfwrdd / Allweddi Mynediad

Mae porwyr gwahanol yn defnyddio trawiadau bysellau gwahanol i weithredu llwybrau byr allwedd mynediad, fel y nodir isod:

 • Alt + [yr allwedd mynediad]
  • Internet Explorer for Windows
  • Chrome for Windows (Nid oes angen Shift mewn rhai amgylchiadau)
  • Safari for Windows
 • Shift + Alt + [yr allwedd mynediad]
  • Firefox for Windows
 • Ctrl + Option + [yr allwedd mynediad]
  • Safari for Mac
  • Chrome for Mac
  • Firefox for Mac

Allwedd Mynediad = 1, mynd â chi yn ôl i’r hafan
Allwedd Mynediad = 2, mynd heibio’r ddewislen lywio ar y safle
Allwedd Mynediad = 3, mynd â chi i’r dudalen hygyrchedd hon
Allwedd Mynediad = 0, mynd â chi i’r dudalen Cysylltu â Ni

Opsiynau yn eich porwr

Mae’r rhan fwyaf o borwyr modern i gyd yn rhannu’r offer hygyrchedd mwyaf cyffredin, dyma restr o nodweddion defnyddiol:

Chwiliad Cynyddrannol
Mae chwiliad cynyddrannol yn eich galluogi i chwilio tudalen ar y we yn gynyddol am air neu ymadrodd penodol ar dudalen. I alluogi hyn ar eich porwr, pwyswch ALT a’i ddal ac yna gwasgwch F.  Bydd hyn yn agor blwch ar gyfer teipio eich chwiliad. Wrth i chi deipio, bydd yr atebion cyfatebol yn cael eu hamlygu ar y dudalen ar eich cyfer.

Llywio Gofodol
Bydd pwyso tab yn mynd â chi i bob un o’r eitemau y gallwch ryngweithio â nhw ar unrhyw dudalen. Bydd dal yr allwedd SHIFT ac yna pwyso tab yn mynd â chi i’r eitem flaenorol.  

Llywio Caret (Internet explorer a firefox yn unig)
Yn lle defnyddio llygoden i ddewis testun a symud o amgylch o fewn tudalen ar y we, gallwch ddefnyddio allweddi llywio ar eich bysellfwrdd: Home, End, Page Up, Page Down a’r saethau. Mae’r nodwedd hon wedi ei henwi ar ôl y caret, neu’r cyrchwr, sy’n ymddangos pan fyddwch yn golygu dogfen.

I droi’r nodwedd hon ymlaen, pwyswch yr allwedd F7 ar frig eich bysellfwrdd a dewiswch a ydych eisiau galluogi’r caret ar y tab yr ydych yn edrych arno neu bob tab.

Bylchwr
Bydd pwyso’r bylchwr ar y dudalen ar y we yn symud y dudalen yr ydych yn edrych arni i lawr i ran weledol nesaf y dudalen.


Ffontiau testun
Yn dibynnu ar eich porwr, gallwch newid bob ffont ar y safle i un sydd yn haws i’w darllen.
Canllawiau yma:


Newid Ffont yn Firefox
Newid Ffont yn Chrome
Newid Ffont yn Explorer


Chwyddo eich llun

Gallwch weithredu teclyn chwyddo eich porwr trwy’r llwybrau byr hyn ar y bysellfwrdd

Chwyddo yn Firefox
Chwyddo yn Chrome
Apple Safari LogoChwyddo yn Safari
Chwyddo yn Explorer

Opsiynau ar eich cyfrifiadur

I chwyddo eich sgrin gyfrifiadurol gyfan

Mae system weithredu Apple Mac a Windows yn cynnwys opsiynau i chwyddo’r llun ar eich sgrin
Windows
MAC

Gwneud i’ch cyfrifiadur ddarllen y safle ar lafar

Adeiladwyd y wefan hon gyda darllenwyr sgrin mewn golwg. Bydd gan ddewislenni, lluniau a mewnbwn y tagiau a’r marciau cywir i ategu eich darllenwr sgrin dewisol.

Rydym wedi profi gyda’r offer canlynol:Mae NVDA (Mynediad Anweladwy Pen Desg) yn ddarllenwr sgrin am ddim ar gyfer cyfrifiaduron sydd yn rhedeg ar system weithredu Windows.
Gellir lawrlwytho’r fersiwn diweddaraf AM DDIM yma (ar y dudalen hon efallai gofynnir i chi am gyfraniad gwirfoddol, os nad ydych eisiau cyfrannu, cliciwch "peidio cyfrannu y tro hwn")


WAVE icon
Mae WAVE yn cael ei ddatblygu a’i ddarparu fel gwasanaeth cymunedol am ddim gan WebAIM. Fe’i lansiwyd yn wreiddiol yn 2001 ac mae WAVE wedi cael ei ddefnyddio i werthuso hygyrchedd miliynau o dudalennau gwe. Darllenwch fwy yma

Windows Narrator

Mae Microsoft Windows Narrator ar gael yn y rhan fwyaf o fersiynau o Mircosoft Windows sy’n gweithredu systemau ac yn darllen testun ar y sgrin ar lafar ac yn disgrifio digwyddiadau fel negeseuon gwallau er mwyn i chi allu defnyddio eich cyfrifiadur heb sgrin arddangos. I ganfod mwy a sut i’w alluogi ar eich fersiwn chi, cliciwch yma


JAWS, Job Access With Speech, yw darllenydd sgrin mwyaf poblogaidd y byd ac mae wedi ei ddatblygu ar gyfer defnyddwyr cyfrifiaduron y mae’r nam ar eu golwg yn eu hatal rhag gweld cynnwys y sgrin neu lywio gyda llygoden. Mae JAWS yn darparu cynnyrch llafar a Braille ar gyfer y cymwysiadau mwyaf poblogaidd ar eich cyfrifiadur.  Mae hwn yn feddalwedd y TELIR amdani. I ganfod mwy ac i lawrlwytho’r feddalwedd, cliciwch yma

Rheoli eich cyfrifiadur gyda’ch llais

Mae systemau gweithredu Apple Mac a Windows yn darparu ffyrdd o reoli eich cyfrifiadur trwy gydnabod llais. Mae’r BBC yn darparu canllaw i gyfnewid ar gydnabod llais ar draws y fersiynau gwahanol ond mae’r gosodiadau yn wahanol eto os ydych yn defnyddio Apple OS X Yosemite.

Mae meddalwedd cydnabod llais trydydd parti hefyd ar gael.

I grynhoi

Rydym wedi ymrwymo i roi mynediad i chi i’n hadnoddau mwyaf gwerthfawr. Os byddwch yn gweld unrhyw beth nad yw’n edrych yn iawn neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar gyfer gwella ein gwasanaethau, rhowch wybod i ni.