Ein Heffaith yn 2018

Ni ellir amcangyfrif yn rhy isel werth amgylchedd o ansawdd da. Mae nid yn unig yn effeithio ar olwg a theimlad lle, ond mae’n cael effaith sylweddol a phellgyrhaeddol ar ein hiechyd a’n lles a’r economi leol hefyd.

Yn Cadwch Gymru’n Daclus, rydym yn angerddol am gefnogi ac ysbrydoli pobl ifanc i weithredu i ddiogelu a gofalu am eu hamgylchedd lleol, gan greu Cymru fwy diogel, lanach, iachach a mwy cynaliadwy.

Mae ein hadroddiad effaith ar gyfer 2018 yn rhoi cipolwg ar ein gwaith a’n cyflawniadau.  Rydym hefyd yn edrych yn ôl ar ddeng mlynedd o’n rhaglen gymunedol flaenllaw, Trefi Taclus.

Rhwng 2008 a 2018, fe wnaethom gefnogi dros 3,000 o grwpiau cymunedol a gweithio gyda 30,000 o wirfoddolwyr ysbrydoledig ar gyfartaledd bob blwyddyn. Gyda’n gilydd, cynhaliwyd 83,000 o ymgyrchoedd glanhau.

Wrth gwrs, ni fyddem wedi gallu gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i Gymru heb gymorth pobl eraill. Felly, hoffem achub ar y cyfle hwn i ddweud diolch wrth ein holl bartneriaid, gwirfoddolwyr a chodwyr arian.

Lawrlwytho ein hadroddiad

Impact of our work