Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Gellir olrhain tarddiad Cadwch Gymru’n Daclus i’r 1950au, pan arweiniodd balchder yn y DU wedi’r rhyfel at fynd i’r afael â phroblem gynyddol sbwriel. Ymatebodd Sefydliadau’r Merched trwy greu grŵp Cadwch Brydain yn Daclus.

Ewch ymlaen i 1972, pan gafodd ymgyrch Cadwch Gymru’n Daclus ei lansio.

Dechreuodd fel Cyfarwyddiaeth Cymru o’r Tidy Group nes i ddatganoli ddechrau ac yn 2005, daeth Cadwch Gymru’n Daclus yn sefydliad elusennol annibynnol.

Strategaeth Cadwch Gymru’n Daclus

Dyddiadau allweddol

1987:     Lansio Gwobr y Faner Las yng Nghymru

1994:     Lansio’r rhaglen Eco-Sgolion yng Nghymru

2002:     Lansio Gwobr y Faner Werdd ar gyfer Parciau yng Nghymru

2008:     Lansio menter Trefi Taclus yng Nghymru

2011:     Cyflwyno Tâl am Fagiau Siopa Untro yng Nghymru

2012:     Cadwch Gymru’n Daclus yn dathlu ei ben-blwydd yn 40 oed

2015:     Lansio Gwobr Agoriad Gwyrdd ar draws Cymru

2017:     Lansio prosiect y Goedwig Hir yng Nghymru

2017:     Lansio Ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru yng Nghymru

2021:     Lansio Caru Cymru fudiad cynhwysol i ddileu sbwriel a gwastraff

Gweler mwy am ein rhaglennu yma

English link