Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Rydym yn gyffrous iawn i fod yn cynnal digwyddiad Dathlu a Gwobrwyo Eco-Sgolion a byddem wrth ein bodd pe bai eich ysgol yn rhan ohoni!

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn Llanelwy, yn syth ar ôl ysgol ar ddydd Iau yr 2il o Ebrill 2020. 

Bydd yn gyfle i aelodau o'ch Eco-Bwyllgorau, disgyblion a staff ddod ynghyd i rannu syniadau a dathlu'r holl waith amgylcheddol gwych rydych chi'n ei wneud.

Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim i'w fynychu a bydd yn cynnwys lluniaeth a bwffe. 

Bydd ysgolion buddugol o bob categori yn derbyn gwobr ariannol o £250 gan un o'n noddwyr, cludiant am ddim i Eco-Bwyllgor neu ddosbarth i ymweld â Chyfleuster Ynni o Wastraff Parc Adfer yn ogystal a thlws gwobrwyo. 

Lawrlwythwch y ffurflen gais er mwyn herio un neu fwy o'r categorïau dyfarnu: 

Lawrlwythwch ac arbed copi, ag yna agor y copi i chi ddechrau ei gwblhau.

Lawrlwythwch y ffurflen gais

  1. Gwobr Atal Sbwriel
  2. Gwobr Lleihau Plastig Defnydd Sengl
  3. Gwobr Gwella Gwastraff
  4. Gwobr Ailgylchu yn y Gymuned
  5. Gwobr Arwr Amgylcheddol
  6. Gwobr Eco-Ysgol Eithriadol Sir Ddinbych 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw'r 13eg o Fawrth 2020

Rydym yn edrych ymlaen at dderbyn eich ceisiadau a dathlu gyda chi!

Page link