Mae tair lefel i’r cynllun gwobr Eco-Sgolion a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Efydd

Mae’r Wobr Efydd yn cael ei hunanasesu ac mae’n canolbwyntio ar sefydlu’r broses Eco-Sgolion fel bod gan ysgol bopeth sydd ei angen i fynd i’r afael â’r gwaith y maent wedi ei gynllunio!

Arian

Mae’r Wobr Arian yn cael ei hunanasesu ac mae’n datblygu’r broses Eco-Sgolion a sefydlwyd yn y Wobr Efydd. Mae’n rhaid i’r gwaith hwn ddangos tystiolaeth o gynnydd tuag at y Faner Werdd.

Y Faner Werdd      

Yn wahanol i wobrau Efydd ac Arian, nid yw’r Faner Werdd yn cael ei hunanasesu.  Bydd yr ysgol yn llenwi ffurflen gais a bydd Asesydd Eco-Sgolion yn ymweld â’ch ysgol i weld a ydych wedi bodloni’r meini prawf. Er mwyn cadw statws y Faner Werdd, bydd angen i ysgolion adnewyddu eu gwobr bob dwy flynedd.

Mae ysgolion yn cyflawni statws Platinwm unwaith y maent wedi cael y Faner Werdd bedair gwaith – sydd yn dangos eu hymrwymiad hirdymor i addysg amgylcheddol, cyfranogiad myfyrwyr a chynaliadwyedd.  Mae ein hysgolion Platinwm gyda’r gorau yn y byd ar y rhaglen Eco-Sgolion.

Am ganllawiau manwl am y broses Eco-Sgolion, lawrlwythwch ein canllaw cam wrth gam

Gallwch lenwi eich ffurflen gais ddiweddaraf ar-lein – mewngofnodwch yma

Newydd i Eco-Sgolion? Cofrestrwch eich ysgol heddiw

Eco-Schools awards