Mae Gwobrau Cymru Daclus wedi bod yn dathlu straeon llawn ysbrydoliaeth gan bobl o bob oed sy’n gweithio’n ddiflino i wella’u hamgylchedd lleol ers dros 25 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn, rydym wedi cydnabod pob math o brosiectau sydd wedi helpu lleihau sbwriel, sydd wedi diogelu bywyd gwyllt ac wedi creu cysylltiadau mewn cymunedau.

Y tri grŵp ar y rhestr fer ar gyfer pob categori yw;

Gwobr Afonydd ac Arfordir

Groundwork Wales
Widlife Watch Litter Pickers
Merthyr Tydfil Angling Association

Gwobr Dyfodol Cynaliadwy

Milford Youth Matters
Prosiect Bwyd Abertawe /Discovery SVS
Cyngor Bwrdeistref Blaenau Gwent

Gwobr Eco-Sgolion yn y Gymuned

Ysgol Gynradd Fochriw
Ysgol Gynradd Cwmclydach
Ysgol Wdig School

Gwobr 'Goriad Werdd

Canolfan Dwristiaeth Gogledd Cymru
Adcote House
Top of the Woods

Gwobr Bioamrywiaeth

Friends of Henllys LNR
Green Days Innovate Trust
Coed Y Bont

Gwobr Cymunedau Glân

Cadw Rhath yn Daclus
Cadw Sblot yn Daclus
Pontsticill

Gwobr Trawsnewid Cymuned

Pride in Pill
Caru’n Pentref/Love our Village
3Gs Mens Group

Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Nigel Barry
Wayne Dixon & Koda
Vicky Pearson

Y Wobr Orsaf heb ei Staffio Orau Cymru

Gorsaf Y Waun 
Gorsaf Caersws
Gorsaf Borth

Y Wobr Orsaf Gorau â Staff

Prestatyn
Aberystwyth
Llandudno
Machynlleth

Gwahoddir y tri grŵp a roddir ar y rhestr fer ar gyfer pob categori i fynychu seremoni fawreddog i’w chynnal yng Nghaerdydd ar 20 Tachwedd 2017, gyda’r cyflwynydd S4C Siân Thomas a’r pencampwr rygbi Tom Shanklin yn arwain.

Ni fyddai Gwobrau Cymru’n Daclus yn bosibl heb gefnogaeth noddwyr.

                                        


Tidy Wales Awards